De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De ervaren veiligheid binnen Zorginstelling X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De ervaren veiligheid binnen Zorginstelling X

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op 1 januari 2015 zijn de landelijke
bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd binnen
Zorginstelling X. Dit heeft er onder andere toe geleid
dat er binnen de intensieve woonsector van
Zorginstelling X, locatie Y, een vermindering in de
fulltime-equivalent heeft plaatsgevonden van 6,4 naar
5,9 per woning. Het directe gevolg hiervan is dat
begeleiders dagdelen tijdens de weekenden alleen de
zorg dragen voor zeven à acht cliënten, op woningen
waar agressie voorkomt. Er is nog onvoldoende zicht of
deze veranderingen in het roosterpallet gevolgen heeft
voor de ervaren veiligheid van medewerkers.
Het doel van dit onderzoek is om kennis en inzicht te
verwerven over de ervaren veiligheid van begeleiders
na veranderingen in het roosterpallet om zo aan de
organisatie aanbevelingen te kunnen doen om de
ervaren veiligheid onder de medewerkers te vergroten.
Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Wat is
de invloed van de veranderingen in het roosterpallet op
de ervaren veiligheid van begeleiders, werkzaam
binnen de intensieve woonsector van Zorginstelling X,
locatie Y? Hierbij is het roosterpallet een samenstelling
van diensten die nodig zijn om de bezetting rond te
krijgen. In de intensieve woonsector wonen cliënten
met 24-uursbegeleiding, hier worden begeleiders ook
geconfronteerd met agressie.
Om een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag,
is er middels diepte-interviews een kwalitatief
onderzoek uitgevoerd onder tien respondenten. Er is
hierbij gekozen voor een selecte steekproef omdat de
respondenten voor 2015 ook al werkzaam moesten zijn
binnen deze organisatie. Er is daarnaast ook
geselecteerd op geslacht en leeftijd. Uit de interviews
blijkt dat de ervaren veiligheid minimaal is veranderd.
Factoren die namelijk van belang zijn voor de
respondenten om zich veilig te voelen zijn ervaring in
het werkveld, kennis over de doelgroep,
persoonlijkheidskenmerken en een gevoel van back-up:
dit is niet altijd een tweede persoon in dienst, maar dit
kan ook in andere vormen worden gerealiseerd, denk
aan de buren en achterwachtdiensten (inzetbaar bij
calamiteiten). De verandering van het roosterpallet
heeft tevens invloed gehad op andere aspecten. Zo
maken respondenten andere keuzes, zijn minder
betrouwbaar en het dagprogramma is minder zinvol
waardoor er bij cliënten verveling optreedt en
probleemgedrag (mogelijk) de kop opsteekt. Daarnaast
heeft er voor de cliënten een zorgwekkende
rolverschuiving plaatsgevonden.
Op basis hiervan wordt aanbevolen de achterwacht
zichtbaarder te maken en uit te breiden zodat er altijd
een back-up beschikbaar is. Tevens zal er beter
gecommuniceerd moeten worden tussen de groepen
onderling. Ook zal er kritisch moeten worden gekeken
naar de dagprogramma’s van de woningen in het
weekend. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen
richten op de ervaren veiligheid van medewerkers die
na 1 januari 2015 binnen de organisatie zijn komen
werken, van medewerkers boven de vijftig en het
veiligheidsgevoel van begeleiders op de buitenlocaties
en in andere sectoren.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
PartnersASVZ
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk