De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dyslecten kleuren en blokken: een onderzoek naar het inzetten van "Taal in Blokjes" in groep 3

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dyslecten kleuren en blokken: een onderzoek naar het inzetten van "Taal in Blokjes" in groep 3

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In deze samenvatting geef ik een beknopte weergave van de hoofdstukken in deze scriptie. Ik hoop dat deze samenvatting een uitnodiging is om gedeeltes van de scriptie, of de gehele scriptie, te lezen.
In hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksvraag vermeld en deze luidt:
Hoe kunnen de leerkrachten en de remedial teacher "Taal in Blokjes" inzetten naast de bestaande leesmethode op basisschool "De Omnibus" bij leerlingen in de groepen 3?
In hoofdstuk 2 geef ik weer dat als kinderen externe begeleiding zoeken op het gebied van lezen en/of spellen ze vaak gebruik maken van Stichting Taalhulp en wij op school hierop proberen in te spelen door het gebruik van de klank- kleurkoppeling van Stichting Taalhulp.
De deelvragen die voort komen uit de onderzoeksvraag en het gebruiken van deze klank- kleurkoppelingen op mijn school worden uitgewerkt in hoofdstuk 3 en luiden:

1. Hoe werkt Stichting Taalhulp en heeft deze behandeling effect?
2. Hoe is "Taal in Blokjes" opgebouwd en hoe kan ermee gewerkt worden?
3. Wat weten de leerkrachten van de groepen 3 van Stichting Taalhulp, de F&L- methode® en "Taal in Blokjes" en wat zetten ze nu hiervan in binnen de groep.

In hoofdstuk 4 geeft ik relevante literatuur weer. Van de definitie voor dyslexie, naar de protocollen, naar de poortwachtersfunctie van de scholen, naar de definitie voor dyslexie vanuit de zorg, naar een "best practice" behandeling, naar de F&L- methode® van Stichting Taalhulp tot het theoretisch kader. In het theoretisch kader koppel ik mijn onderzoek aan de psycholinguïstische en fonologische leertheorie waarvan de F&L- methode® vanuit gaat, de multisensoriële aanpak van de F&L- methode®, handelingsgericht werken en inclusie.
In hoofdstuk 5 beschrijf ik hoe ik het onderzoek heb uitgevoerd. Deelvraag 1 wordt onderzocht door literatuuronderzoek, een interview met een behandelaar van Stichting Taalhulp en interviews met kinderen die begeleiding krijgen bij Stichting Taalhulp. Deelvraag 2 wordt ook onderzocht door literatuuronderzoek en door een interview met een behandelaar van Stichting Taalhulp, door een interview met een behandelaar die werkt met "Taal in Blokjes" en bestudeer ik "Taal in Blokjes". Deelvraag 3 onderzoek ik door middel van een enquête en interviews met leerkrachten.
In hoofdstuk 6 geef ik een analyse en trek ik conclusies. Op deelvraag 1 kan ik geen exact antwoord geven, omdat de regels van Stichting Taalhulp afgeschermd worden voor extern gebruik. Wel kan ik ervan uitgaan dat hun methode een "best practice" methode is. De opbouw van "Taal in Blokjes" (deelvraag 2) wordt duidelijk uit de handleidingen en kan zowel klassikaal als individueel worden ingezet. De leerkrachten hebben weinig kennis wat betreft Stichting Taalhulp, de F&L- methode® en "Taal in Blokjes". Het gebruik van de klank- kleurkoppeling is wisselend per leerkracht (deelvraag 3). Als antwoord op mijn onderzoeksvraag geef ik aan dat de klank- en kleurkoppeling en "Taal in Blokjes" zowel klassikaal als individueel ingezet kan worden, maar dat er wel vervolgacties noodzakelijk zijn in de vorm van schoolbrede afspraken, het maken van materialen en het opleiden van de leerkrachten om met de F&L- methode® en "Taal in Blokjes" te kunnen werken.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk