De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bejegening en informatieverstrekking op de afdeling Radiologie; een patiënttevredenheidsonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bejegening en informatieverstrekking op de afdeling Radiologie; een patiënttevredenheidsonderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: de communicatie tussen zorgverlener en de patiënt is de belangrijkste indicator om patiënttevredenheid te meten, voornamelijk met betrekking tot de patiëntbejegening en informatieverstrekking. Het was tot nu toe niet bekend hoe tevreden patiënten zijn over de communicatie op de afdeling Radiologie in het Zuyderland MC Heerlen. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de patiënttevredenheid op het gebied van bejegening en informatieverstrekking.
Methode: de data is verkregen middels een surveyonderzoek. De deelnemers (N=207) betroffen poliklinische patiënten die een onderzoek hadden ondergaan op de afdeling Radiologie. Voor hoofdvraag 1 werd onderzocht hoe de patiënttevredenheid ten aanzien van de afdeling was. Voor hoofdvraag 2 werd onderzocht wat de patiënttevredenheid was per modaliteit en of een statistisch significant verschil bestond in patiënttevredenheid tussen twee of meer modaliteiten (CT, MRI, bucky en echografie).
Resultaten: de belangrijkste bevinding over de eerste hoofdvraag was dat de scores negatief scheef verdeeld waren, wat betekent dat de tevredenheid van de deelnemers hoog was wat betreft de bejegening en informatieverstrekking. Een ruime meerderheid van de totale score op de stellingen in de survey werd beoordeeld met “mee eens” of “helemaal mee eens”. De belangrijkste bevinding over de tweede hoofdvraag was dat er een statistisch significant verschil bestond tussen de modaliteiten CT en bucky (röntgenfoto) en de modaliteiten CT en echografie op de dimensie “communicatie”. Daarbij scoorde de modaliteit CT hoger dan de modaliteiten bucky (röntgenfoto) en echografie.
Conclusie: De poliklinische patiënten op de afdeling Radiologie van het Zuyderland MC Heerlen, die een bucky-, CT, MRI- of echografisch onderzoek ondergingen, waren tevreden tot zeer tevreden over de bejegening en informatieverstrekking door de MBB’ers. Tevens is een statistisch significant verschil gevonden in de patiënttevredenheid tussen de verschillende modaliteiten met betrekking tot de bejegening en informatieverstrekking. Voor de praktijk is het verschil echter klein waardoor hier geen acute verbeteringen op aangebracht hoeven te worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMBRT
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
PartnerZuyderland Medisch Centrum locatie Heerlen
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk