De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfredzaamheid vergroten bij cliënten met een LVB en schizofrenie door psycho-educatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zelfredzaamheid vergroten bij cliënten met een LVB en schizofrenie door psycho-educatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De maatschappij vraagt van iedere burger meer zelfredzaamheid in het eigen functioneren (Gemser, 2019). Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben beperkingen in cognitieve-, adaptieve-, en sociaal-cognitieve vaardigheden. Deze beperkingen, tezamen met de psychische stoornis schizofrenie, zorgen ervoor dat deze doelgroep niet kan voldoen aan de verwachtingen van zelfredzaamheid (Landelijk Kenniscentrum LVB, 2019).
De aanleiding van dit onderzoek is de vraag van instelling X, wat groepsbegeleiders en psychologen nodig hebben om door middel van psycho-educatie de zelfredzaamheid te vergroten bij cliënten met een licht verstandelijke beperking en schizofrenie. Dit kwalitatief onderzoek is uitgevoerd door middel van semigestructureerde interviews onder tien respondenten; acht groepsbegeleiders, waaronder twee van een specialistisch team gericht op psychoses en twee psychologen van instelling X. Hierbij is de hoofdvraag onderzocht: ‘Wat hebben groepsbegeleiders en psychologen uit instelling X nodig om ervoor te zorgen dat de psycho-educatie die door hen wordt gegeven aansluit bij cliënten met een licht verstandelijke beperking in combinatie met schizofrenie’. De interviews zijn afgenomen aan de hand van een topiclijst wat is opgesteld door de theoretische- en agogische invalshoeken van het theoretisch kader. De gegevens van de interviews zijn verwerkt in twee codebomen, waardoor de resultaten correct zijn beschreven.
Dit kwalitatief onderzoek geeft inzicht in de huidige situatie op welke manieren er psycho-educatie wordt gegeven door groepsbegeleiders en psychologen. Er wordt antwoord gegeven op de vraag welke belemmerende en bevorderende factoren de groepsbegeleiders en psychologen ervaren tijdens het geven van psycho-educatie en welke behoeftes er liggen van de groepsbegeleiders en psychologen ten opzichte van het geven van psycho-educatie. In de conclusie wordt hierop samenvattend antwoord gegeven, waarna er antwoord wordt gegeven op de hierboven beschreven hoofdvraag.
Uit het kwalitatief onderzoek blijkt dat de groepsbegeleiders en psychologen rekening houden met de psychische stoornis, schizofrenie. Daarnaast beschikken ze over de basiskennis van LVB wat zorgt voor hun aanpassing in communicatie, houding en informatie overdracht op het niveau van de cliënt. Het over- en ondervragen van de cliënt is de meest besproken belemmerende factor bij het geven van psycho-educatie. Het verkrijgen van verdiepende kennis over LVB en de kunde over methodieken om het functioneren van de cliënt te bepalen, dragen mogelijk bij aan het voorkomen van overvraging. Hier is meer kennis en handvatten voor nodig om psycho-educatie gerichter te laten aansluiten op het niveau van de cliënt. Er zijn aanbevelingen gedaan voor groepsbegeleiders, psychologen en instelling X. Afsluitend wordt het onderzoeksverslag kritisch beoordeeld op betrouwbaarheid en validiteit.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2020-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk