De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

KINDERREVALIDATIE & SPORT: Onderzoek naar hoe Revalidatiecentrum Blixembosch de sportdeelname van kinderen na het revalidatieproces kan vergroten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

KINDERREVALIDATIE & SPORT: Onderzoek naar hoe Revalidatiecentrum Blixembosch de sportdeelname van kinderen na het revalidatieproces kan vergroten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de sportmogelijkheden en belemmeringen om te gaan sporten van kinderen met een beperking die revalideren bij Revalidatiecentrum Blixembosch. En daarbij een aanbeveling schrijven over hoe Revalidatiecentrum Blixembosch ervoor kan zorgen dat er meer kinderen gaan en blijven sporten na het revalidatieproces. Via dit onderzoek wordt gekeken wat de sportmogelijkheden en belemmeringen om te gaan sporten voor kinderen met een beperking zijn en waar voor Revalidatiecentrum Blixembosch mogelijkheden liggen om de sportdeelname door kinderen met een beperking te vergroten.

De kinderrevalidatie heeft in de loop der jaren een ontwikkeling doorgemaakt van een handicapgerichte aanpak naar een meer vraaggerichte aanpak, waarbij het doel van de behandeling is verschoven van het herstel van de stoornis naar maatschappelijke participatie. Onder maatschappelijke participatie kan ook de deelname aan sport worden verstaan, waarbij de integratie van kinderen met een beperking binnen de reguliere sportverenigingen een van de landelijke aandachtspunten is.

Zoals in dit onderzoek te lezen is zijn er in de huidige maatschappij voldoende sportmogelijkheden voor kinderen met een beperking, echter zijn er evenzoveel belemmeringen om te gaan sporten voor deze kinderen. De vraag is of Revalidatiecentrum Blixembosch erin slaagt een flink aantal kinderen vanuit de revalidatie door te laten stromen naar deze sportmogelijkheden. De kinderrevalidatie is bij uitstek de plaats om kinderen met een beperking kennis te laten maken met sport. Revalidatiecentrum Blixembosch voelt zich verantwoordelijk om een actieve rol te spelen in de toename van de sportdeelname door kinderen met een beperking.

Voor dit onderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden naar de betekenis van kinderrevalidatie, de sportmogelijkheden voor kinderen met een beperking en de huidige situatie van Revalidatiecentrum Blixembosch op het gebied van kinderrevalidatie en sport. Er is gekeken op welke gebieden de kinderrevalidatie van Revalidatiecentrum Blixembosch, met betrekking tot het sporten van kinderen met een beperking, voor verbetering vatbaar is. Ook is er een enquête afgenomen, bij de ouders of verzorgers van de kinderen die revalideren bij Revalidatiecentrum Blixembosch, die inzicht geven in de huidige situatie en de wensen op het gebied van sport voor kinderen met een beperking. Aan de hand van de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als de enquêtes zijn er conclusies getrokken met betrekking tot de kinderrevalidatie, de sportmogelijkheden en belemmeringen voor kinderen met een beperking en de huidige situatie van Revalidatiecentrum Blixembosch. Uiteindelijk zijn er aanbevelingen naar voren gekomen die Revalidatiecentrum Blixembosch zou kunnen gebruiken om meer kinderen aan het sporten te krijgen na het revalidatieproces.

Als enkele van de aanbevelingen worden het structureel laten deelnemen van kinderen aan het sportadviesteam, het aanstellen van een eigen sportcoach en het standaard aan ieder kind verschaffen van informatie met betrekking tot de sportmogelijkheden voor kinderen met een beperking genoemd. Door het onderzoek is duidelijk geworden dat er voor Revalidatiecentrum Blixembosch op verschillende gebieden mogelijkheden liggen om ervoor te zorgen dat er meer kinderen met een beperking gaan en blijven sporten. Het is aan Revalidatiecentrum Blixembosch om daadwerkelijk iets met deze aanbevelingen te doen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnersRevalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk