De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgen doen we samen

onderzoek naar de samenwerking tussen wettelijk vertegenwoordigers en zorgprofessionals van een woonhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking

Rechten:

Zorgen doen we samen

onderzoek naar de samenwerking tussen wettelijk vertegenwoordigers en zorgprofessionals van een woonhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking

Rechten:

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de samenwerking tussen de wettelijk vertegenwoordigers van cliënten en de zorgprofessionals binnen een woonhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking. De samenwerking tussen wettelijk vertegenwoordigers en zorgprofessionals wordt steeds belangrijker. Dit komt doordat het netwerk van de cliënt een steeds grotere rol in de zorg voor de cliënt gaat spelen. Doordat deze samenwerking steeds belangrijker wordt, wil de organisatie graag inzichtelijk krijgen hoe de wettelijk vertegenwoordigers de huidige samenwerking met de zorgprofessionals ervaren.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt:
Hoe ervaren de wettelijk vertegenwoordigers de samenwerking met de zorgprofessionals van een woonhuis voor jongeren met een verstandelijke beperking?
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van diepte-interviews als dataverzamelingsmethode. De respondentengroep voor dit onderzoek waren tien wettelijk vertegenwoordigers van cliënten die wonen binnen één specifiek woonhuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de resultaten uit de interviews te koppelen aan de literatuur uit het theoretisch kader en de beschreven probleemanalyse, wordt een compleet beeld geschetst over de samenwerking tussen de wettelijk vertegenwoordigers en de zorgprofessionals binnen het woonhuis.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er verschillende aspecten van belang zijn voor de respondenten in de samenwerking. Deze aspecten zijn communicatie, begeleiding en ondersteuning en activiteiten die de samenwerking bevorderen. Zes respondenten ervaren de huidige samenwerking als goed tegenover vier respondenten die de huidige samenwerking minder goed vinden. Deze meningen komen voort uit verschillende invloeden die de samenwerking beïnvloeden. De positieve invloeden zijn de goede communicatie, een klik met de zorgprofessionals, goede afspraken en regelingen en steun van de zorgprofessionals. De negatieve invloeden zijn een niet goede communicatie, constantheid van zorgprofessionals binnen het woonhuis, geen afspraken en regelingen en de invoering van de communicatiewebsite.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2017-08-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk