De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Juf, maak de taalles leuk!

Heeft de inzet van andere werkvormen, waarbij wordt uitgegaan van verschillende talenten, effect op

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Juf, maak de taalles leuk!

Heeft de inzet van andere werkvormen, waarbij wordt uitgegaan van verschillende talenten, effect op

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Iedere leerkracht wil zijn leerlingen graag betrokken zien, met een goede taakwerkhouding en een hoog welbevinden. Leerlingen in de twee middenbouwgroepen op de SBO-school waar dit onderzoek door de leerkrachten is uitgevoerd laten iets anders zien. Ze vertonen een passieve werkhouding en lijken onvoldoende betrokken bij de leerstof. Anderen vertonen storend gedrag om waarschijnlijk te verbloemen dat ze ergens niet zo goed in zijn. Door andere, beter passende werkvormen aan te bieden, uitgaande van de kansen en mogelijkheden van de leerling wordt onderzocht of leerlingen met meer motivatie en plezier werken en minder gedragsproblemen laten zien. Het onderzoek richt zich op het vakgebied taal. Om leren zichtbaar te maken wordt gewerkt vanuit verschillende werkwijzen; meervoudige intelligentie, coöperatief leren en activerend onderwijs. Er is omschreven wat mogelijk de invloed is op het gedrag wanneer er uit wordt gegaan van talenten. Besproken worden mogelijke motieven van gedragsproblemen en het belang van afstemming en op welke manier dat mogelijk is. De onderzoekstrategie is actieonderzoek. Onderzoeksmethoden zijn vragenlijst, gesprekken, observaties en focusgroep. Stap voor stap wordt samen met leerlingen en leerkrachten uitgezocht en geprobeerd welke manier van werken beter past en hoe dat het beste in de les kan worden ingezet. Conclusies uit het onderzoek zijn dat leerlingen zelf door gesprekken en observaties veel meer geïnteresseerd kunnen raken bij de lesstof. De didactische structuren van meervoudige intelligentie en coöperatief leren, zijn werkwijzen die het mogelijk maken uit te gaan van het talent van de leerling, ook in het SBO. Ze zijn zonder al te veel voorbereidingstijd door de leerkracht in te zetten. De werkwijze vraagt wel enige inoefening van zowel de leerling als de leerkracht. Het gezamenlijk bespreken, werken en kiezen draagt bij aan een betere taakwerkhouding, een positiever zelfbeeld van de leerling en er wordt met meer plezier gewerkt waardoor gedragsproblemen echt verminderen. Uitgaan van talenten van leerlingen heeft daarmee een positief effect op het gedrag van de leerling

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk