De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ASS en auditieve informatie- verwerkingsproblemen. Een extra grote uitdaging?!

Biedt de methode Luisteren in Nieuwe Context een verbetering als het gaat om de beperkte auditieve informatieverwerking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

ASS en auditieve informatie- verwerkingsproblemen. Een extra grote uitdaging?!

Biedt de methode Luisteren in Nieuwe Context een verbetering als het gaat om de beperkte auditieve informatieverwerking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoekverslag wordt antwoord gegeven op de vraag: “Wat is de opbrengst van de lessenserie, uit het behandelprogramma ‘Luisteren in nieuwe context’ (LinC), als het gaat om het aanleren van compensatie strategieën bij mijn leerlingen met ASS”? Om antwoord te kunnen geven op deze vraag heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden naar kinderen met een autisme spectrum stoornis, auditieve informatieverwerking in relatie tot ASS en het behandelprogramma LinC in relatie tot metacognitieve vaardigheden. Het onderzoek zelf betrof een 12 weken durende lessenserie uit het behandelprogramma LinC (Felix e.a., 2005). Wekelijks kregen de leerlingen lessen uit de onderdelen: Aandacht, Mompelen, Splitsen, Knippen en Visualiseren. Voorafgaande aan het onderzoek zijn er ten behoeve van de voormeting, om zowel de luistervaardigheden als de metacognitieve vaardigheden van de leerlingen in kaart te brengen, vragenlijsten ingevuld. Na de afronding van de lessenserie heeft er een nameting plaatsgevonden. Na de data analyse van de resultaten van de voor- en nameting van de vragenlijsten in combinatie met de observatie van de lessen is er een antwoord gegeven op de aan het begin van het onderzoek gestelde onderzoeksvraag. De resultaten van de onderzoeksmethoden laten zien dat de opbrengt van de lessenserie niet hebben geleid tot het gewenste resultaat. De achterstand in de ontwikkeling van de ‘Theory of mind’ en hun beperkte ‘Centrale coherentie’ staat de leerlingen met ASS teveel in de weg bij het aanleren van compensatie strategieën om hun metacognitieve vaardigheden te versterken en zo ook hun luistervaardigheden te verbeteren. De lessen aanbieden in kleinere groepjes door een remedial teacher zou wellicht tot een beter resultaat kunnen leiden

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk