De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Werk maken van de toekomst': het gebruik van de TTAP in de school en voorziening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Werk maken van de toekomst': het gebruik van de TTAP in de school en voorziening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met dit onderzoeksrapport wil ik u meenemen in een zoektocht naar de functionalteit van de TTAP binnen BuSO de Triangel. Ik werk sinds 9 jaar als leerkracht in de autiklassen op BuSO de Triangel te Lovendegem ( Vlaanderen - België ). Ik tracht de jongeren in mijn klas voor te bereiden op hun toekomst na de schoolcarrière. Om me nog verder te verdiepen in ASS ben ik de opleiding HBO Master SEN autismespecialist gaan volgen. Met dit onderzoeksrapport wil ik u meenemen in een zoektocht naar de functionalteit van de TTAP binnen BuSO de Triangel.
Centraal in mijn onderzoek staat het formele deel van de TTAP. De TTAP is een uitgebreide test voor jongeren met ASS die worden voorbereid op de overgang van school naar het volwassen leven. In de test staan zes functionele gebieden en drie contexten centraal: werkvaardigheden, werkgedrag, zelfstandig functioneren, vrije tijdsvaardigheden, functionele communicatie en sociaal gedrag. De contexten zijn een directe observatie, thuis en school. Al deze gegevens geven een beeld van het huidig functioneren van de persoon met ASS en van daaruit volgen aanbevelingen en handvatten voor de toekomst. Binnen de Triangel bestaat er geen uniforme manier om jongeren met een verstandelijke beperking en ASS de overgang te laten maken van de school naar de dagbesteding. Daarom lijkt het me noodzakelijk te onderzoeken of het gebruik van het formele deel van de TTAP een bruikbaar onderzoeksinstrument kan zijn om een goed beeld te geven van de mogelijkheden van de jongere die de overgang maakt en in de dagbesteding komt werken.
Ik onderzoek dit door de huidige situatie te analyseren en ik door het afnemen van het formele deel van de TTAP. Door het afnemen van de TTAP weet ik hoe de pijnpunten in de huidige situatie kunnen verholpen worden. Hierdoor kan ik besluiten of het formele deel van de TTAP een bruikbaar onderzoeksinstrument vormt bij de beeldvorming van de jongeren met ASS bij de overgang van school naar dagbesteding.Hiervoor doe ik een actie-onderzoek. De huidige situatie heb ik in beeld gebracht door een documentanalyse van een interne folder omtrent zinvolle vrije tijdsbesteding binnen DVC de Triangel en door interviews met collega's van school, de dagbesteding en de ouders van de jongeren die aan het onderzoek deelnemen.
Ik wilde erachter komen hoe de huidige overgang verloopt en welke beeldvorming men krijgt in de dagbesteding. Ik heb ontdekt dat het formele deel van de TTAP een duidelijk en overzichtelijk beeld geeft van de actuele en potentiële vaardigheden in de verschillende functionele gebieden van de jongere met een verstandelijke beperking en ASS. Daarnaast ben ik tot de conclusie gekomen dat ik als autismespecialist, met de resultaten die voortvloeien uit de onderzoeken van het formele deel van de TTAP, aanbevelingen en suggesties kan geven aan de leerkrachten binnen onze school en aan de begeleiders van de dagbesteding die aansluiten bij de basisprincipes van TEACCH.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk