De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inventarisatie en vergelijking van protocollen na een totale heupprotese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inventarisatie en vergelijking van protocollen na een totale heupprotese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op de vraag wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de diverse protocollen, gebruikt in de klinische en poliklinische fase in Nederland, voor revalidatie van patiënten na een totale heupprothese. Het doel van het onderzoek is een antwoord krijgen op de vraag in welke mate de vergeleken protocollen bij het behandelen van patiënten na een totale heupprothese, zoals die gebruikt worden in de klinische en poliklinische fase in de verschillende ziekenhuizen in Nederland, uniform zijn.

Het onderzoek bestaat uit twee gedeelten, een literatuuronderzoek en een inventarisatie en vergelijking van protocollen. Het doel van het literatuuronderzoek is het inventariseren van criteria waaraan de behandelprotocollen, voor de revalidatie van patiënten na een totale heupprothese, moeten voldoen. Het doel van de inventarisatie en vergelijking van de protocollen is antwoord krijgen op de vraag in welke mate de vergeleken protocollen uniform zijn.

Aan de hand van het literatuuronderzoek is er een criterialijst opgesteld. De bruikbare protocollen zijn geïnventariseerd en aan de hand van de criterialijst vergeleken. De resultaten van de vergelijking van de protocollen zijn verwerkt in tabellen en grafieken.

Alle resultaten beschouwend, mag geconcludeerd worden dat de protocollen uniform zijn ten aanzien van beschrijving van de criteria: doelgroep, fysiotherapeutische doelstelling, postoperatief beleid, huiswerkoefeningen, doorverwijzing en verslaglegging.

Summary

This research concentrates on the question what the similarities and differences are between various protocols, used in the clinical and policlinical phase in the Netherlands, for the rehabilitation of patients after a total hip prosthesis. The purpose of this research is to investigate the state of uniformity in protocols for treatment of patients after a total hip prosthesis, used in the clinical and policlinical phase in the several hospitals in the Netherlands.

The research consists of two parts, a study of literature and an inventory and comparison of protocols. The purpose of the study of literature is to make an inventory of criteria, at what the protocols has to satisfy. The purpose of the inventory and comparison of protocols is to determine the state of uniformity between the compared protocols.

On the basis of the study of literature, a list of criteria has been drawn up. The usable protocols have been inventoried and compared on the basis of the list of criteria. The results of the comparison have been presented in tables and diagrams.

All results considered, it can be concluded that the protocols exhibit uniformity with regard to the description of the criteria: target group, physiotherapeutic aim, postoperative policy, home exercises, referral and reporting.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2002
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk