De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Autonomie + relationele verbondenheid + competentie = plezier tijdens de turnles?!

Autonomie + relationele verbondenheid + competentie = plezier tijdens de turnles?!

Samenvatting

Dit onderzoek geeft inzicht in welke mate de basisbehoeften die een rol spelen bij de plezierbeleving van de leerlingen uit leerjaar zes op ISP tijdens de uitvoering van de leeractiviteiten van de nieuwe turncurricula worden vervuld.
Er is gewerkt met vier verschillende klassen, waarbij twee klassen één interventiegroep maken. De onderzoeksgroep bestond uit totaal 97 leerlingen. De gehele onderzoeksgroep heeft een interventie periode van vijf weken gehad waarbij de interventie periode startte met een pre-test en eindigden met een posttest. In totaal heeft het onderzoek zeven weken geduurd. In het onderzoek is er gebruik gemaakt van vier verschillende meetinstrumenten: Basic Physical Needs Scale (BPNS vragenlijst), VAS-schaal vragenlijst, video-observatie en gestructureerde interviews. De BPNS vragenlijst is gebruikt tijdens de pre -en posttest. De VAS-vragenlijst is iedere interventie les twee keer (in het midden en aan het einde van de les) ingevuld door de leerlingen. De video-observaties zijn gedaan tijdens de eerste en zesde interventie les. De gestructureerde interviews zijn in de vijfde interventie week afgenomen. De interventiegroep 1 heeft een turncurriculum gevolgd dat gericht was op autonomie en differentieel leren en de interventiegroep 2 heeft een turncurriculum gevolgd dat gericht was op autonomie en dwangstellingen.
Uit de resultaten blijkt dat interventiegroep 1 een klein effect laat zien op de interventie periode en interventiegroep 2 geen tot een verwaarloosbaar effect laat zien.
Er kan worden geconcludeerd dat de autonomie en dwangstelling gerichte interventie geen tot een verwaarloosbaar effect heeft gehad bij interventiegroep 2. De autonomie en differentieel gerichte interventie heeft tot een klein effect geleid bij de interventiegroep 1. Daarbij laat het onderzoek zien dat de leerlingen ondanks het klein en verwaarloosbare gemeten effect van de vervulling van de basisbehoeften toch veel plezier ervaarden aan de leeractiviteiten van de nieuwe turncurricula.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar Lichamelijk Opvoeding
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnerInternational school @Parkcity te Kuala Lumpur
Datum2018-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk