De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Wie slim is, doet het SMART': van signalering tot handelingsplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Wie slim is, doet het SMART': van signalering tot handelingsplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is gezocht naar een manier om de expertise van de Remedial Teacher (RT-er) gestructureerd en efficiënt in te zetten in combinatie met een adequate ondersteuning van leerkrachten bij het SMART-formuleren van handelingsplannen. Aanleiding hiervoor was het ontbreken van een beleid aangaande de inzet van een RT-er en RT-uren op basisschool De Wingerd in Lelystad. Voordat het team op De Wingerd versterkt werd met een RT-er (in opleiding), was RT een taak van de leerkracht, waarbij de Intern Begeleider (IB-er) een ondersteunende functie vervulde. Door het ontbreken van een helder beleid, was er weinig tot geen structuur, de expertise van de RT-er en de RT-uren werden onvoldoende gericht ingezet.
Om hier, in overleg met het team, vorm aan te geven, is er een inventarisatie gemaakt van de wensen van de leerkrachten met betrekking tot de inzet van RT. De voorkeur ging in de eerste plaats uit naar hulp bij extra begeleiding aan zorgleerlingen en in de tweede plaats naar hulp bij het opstellen van individuele handelingsplannen. Er is voor gekozen om het opstellen van individuele handelingsplannen als uitgangspunt te nemen, omdat hulp bij begeleiding aan zorgleerlingen daaruit voortvloeit. Daarbij was het van belang om hulp bij het opstellen aan handelingsplannen zo te structureren, dat het tevens een bijdrage zou leveren aan de structurering van de inzet van de expertise van de RT-er.
In de literatuur wordt duidelijk aangegeven aan welke eisen een handelingsplan moet voldoen. Een heldere beginsituatie geeft richting aan het doel en een concreet doel geeft richting aan de te verlenen hulp. Met het toepassen van SMART-criteria wordt een handelingsplan concreet, haalbaar en uitvoerbaar. Het ontbrak echter aan een methodiek om deze principes toe te passen in de praktijk. Om hierin te voorzien, is een stappenplan ontwikkeld en vervolgens ingezet.
De functie van dit stappenplan is tweeledig:
• Voor de leerkrachten dient het stappenplan als hulpmiddel om de beginsituatie van een zorgleerling te verhelderen en naar aanleiding daarvan het handelingsplan SMART te formuleren.
• Voor de RT-er dient het stappenplan als indicator: wanneer een leerkracht een (of meerdere) stappen niet geconcretiseerd krijgt, is het voor de RT-er helder waar inzet van de expertise gewenst is. Alle leerkrachten van De Wingerd hebben meegewerkt aan het onderzoek en hebben eenmalig gebruik gemaakt van het stappenplan als hulpmiddel bij het opstellen van een handelingsplan. Ondanks dat deze interventie slechts eenmalig is toegepast, zijn de opbrengsten bemoedigend. Zowel de enquête onder de leerkrachten als de analyse van de handelingsplannen tonen aan dat het stappenplan een positieve bijdrage heeft geleverd aan het specificeren van de beginsituatie en het SMART-formuleren van handelingsplannen. Door ondersteuning van de RT-er bij het concretiseren van stappen in het stappenplan en feedback op de opgestelde handelingsplannen, heeft de RT-er expertise gericht in kunnen zetten. Dit onderzoek is van betekenis voor iedere leerkracht die ondersteuning wenst bij het opstellen van handelingsplannen en/of voor de RT-er die deze ondersteuning wil bieden.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk