De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op VSO school het Aventurijncollege is er een handelingsverlegenheid op het gebied van begeleiding van leerlingen met dyslexie. De wens vanuit zowel het management als het leerkrachtenteam om heldere en overzichtelijke afspraken te hebben over de aanpak bij dyslectische leerlingen heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: Hoe zorg ik voor een bruikbare handelingswijzer voor leerkrachten op het Aventurijncollege zodat er in de dagelijkse onderwijspraktijk tegemoet wordt gekomen aan de begeleiding van leerlingen met dyslexie? Deze onderzoeksvraag is beantwoord door middel van verschillende onderzoeksmethoden waaronder een literatuurstudie. Hierbij zijn theorieën over de voorwaarden voor een succesvolle begeleiding door de leerkracht, het directe instructiemodel en maatregelen voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie uitgekomen die ingezet zijn bij het ontwerp van de handelingswijzer. Daarnaast is er een enquête afgenomen bij leerkrachten als 0-meting waaruit de behoeften en wensen naar voren zijn gekomen. Hierop is ook de handelingswijzer ingericht. Het interview met 2 collega leerkrachten heeft inzicht gegeven in de bruikbaarheid van de handelingswijzer alvorens deze ingevoerd kon worden. Als eindmeting is een enquête afgenomen om te toetsen of leerkrachten tegemoet zijn gekomen in hun behoeften en wensen door middel van de handelingswijzer. Door middel van het inrichten van de handelingswijzer met het directe instructiemodel als basis met daarin bij elke fase benoemd welke maatregelen de leerkracht kan nemen om de leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag. Uit de eindmeting kan worden geconcludeerd dat de handelingswijzer die is ontworpen en ingebracht als bruikbaar is ervaren in de dagelijkse onderwijspraktijk van het Aventurijncollege in de begeleiding van leerlingen met dyslexie

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk