De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kunnen HBO-docenten dyslexievriendelijk handelen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Hoe kunnen HBO-docenten dyslexievriendelijk handelen

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onderzoeksvraag: Hoe kunnen docenten en studieloopbaanbegeleiders van de opleiding HBO-rechten bij de Academie Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool, binnen de kaders van het op de Haagse Hogeschool ontwikkelde beleid voor studenten met een functiebeperking, hun pedagogisch-didactisch handelen optimaliseren in de omgang met studenten met dyslexie, uitgaande van de vier zorgniveaus van het Continuüm van Zorg.
Onderzoeksgroep: HBO-docenten Conclusie: De communicatie tussen docent, student en decaan is onvoldoende. De docent gaat vooral nog te weinig in gesprek met de student zelf. De docenten van HBO-Rechten handelen al op veel punten dyslexievriendelijk, al is men zich hiervan niet voldoende bewust. Vooral de kennis over dyslexie en de omgang daarmee is een beperkende factor. Men heeft o.a. nog te weinig inzicht in de voorzieningen die voor een student met dyslexie van belang kunnen zijn. Ondersteunende hard- en software wordt nog veel te weinig ingezet.De studenten zijn redelijk tevreden over de toegankelijkheid van het studiemateriaal.Een studieprogramma op maat en flexibiliteit in vorm en moment van toetsing zijn nog niet vanzelfsprekend. Aangepaste spellingsbeoordeling raakt aan meer fundamentele vragen die gaan over de bewaking van de kwaliteit van de opleiding. Deze vragen zijn nog te weinig bespreekbaar bij de opleiding en de school. De docenten geven in meerderheid aan dat zij graag geschoold willen worden en bereid zijn om zich in te zetten voor de studenten met dyslexie. De behoefte daarbij aan specialistische ondersteuning is groot.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk