De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de tevredenheid van ouders over de totstandkoming van het vo-advies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de tevredenheid van ouders over de totstandkoming van het vo-advies

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het streven van basisschool N. is om een gedegen schooladvies te geven dat het best aansluit bij de capaciteiten en persoonlijkheid van elke leerling. Omdat enkele ouders hun kind niet herkennen in het schooladvies, hebben de leerkrachten behoefte aan handvaten om hiermee om te gaan. Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten op basisschool N. bij het proces van de totstandkoming van het voortgezet onderwijsadvies om de tevredenheid van ouders te optimaliseren. In het literatuuronderzoek staat beschreven welke factoren van belang zijn bij de totstandkoming van het vo-advies, wat de belangrijkste aanbevelingen zijn bij deze procedure en welke factoren van belang zijn voor een goede afstemming met ouders. Er is een documentanalyse en interview gedaan om de huidige procedure te onderzoeken en er is een enquête afgenomen bij zowel de leerkrachten die betrokken zijn bij de totstandkoming van het vo-advies als de ouders van de leerlingen in groep 8 om na te gaan op welke punten de procedure mogelijk verbeterd kan worden om ouders tevredener te krijgen. De belangrijkste conclusie is dat ouders zich serieus genomen voelen door basisschool N. en vinden dat het schooladvies zorgvuldig tot stand komt. Aanbevelingen voor basisschool N. zijn om eerder te starten met het informeren van ouders over de procedure en het tijdpad bij de totstandkoming van het schooladvies. Er zou kritisch gekeken moeten worden naar de manier waarop de leerkrachten persoonlijke kenmerken van leerlingen meenemen in de onderbouwing van het schooladvies. De betrokken teamleden moeten voor de ouders meer visuele hulpmiddelen inzetten bij de adviesgesprekken en de voorlichting over de verschillende VO-scholen met zowel ouders als leerlingen bespreken. Voor ouders is het wenselijk om het definitieve advies te ontvangen vóórdat de open dagen van de vo-scholen beginnen. Of dit praktisch haalbaar is zal nader onderzocht moeten worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2017-06-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk