De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatwerk(t)

Onderzoek naar ontwikkeling van getalbegrip tot 100

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maatwerk(t)

Onderzoek naar ontwikkeling van getalbegrip tot 100

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In groep 3 t/m 8 van basisschool D wordt dagelijks een uur rekenonderwijs gegeven in de vorm van de methode Pluspunt. Binnen deze methode bestaat minimale aandacht voor het aanleren, inoefenen en vooral onderhouden van getalbegrip. Hierdoor lopen leerkrachten in de reguliere lessen vast, omdat het tempo te wensen overlaat en er met name vanuit trucjes gewerkt wordt en niet vanuit begrip. Naar aanleiding van deze probleemstelling is een praktijkonderzoek opgezet, met als doel een effectieve en handelingsgerichte interventie te ontwikkelen en te toetsen, om zo leerkrachten meer handvatten te bieden om het getalbegrip bij leerlingen te verbeteren, naast het gebruik van de reguliere methode. Uit literatuur en onderzoek blijkt dat getalbegrip een belangrijke voorwaarde is voor het ontwikkelen van een goede basis voor verdere rekenvaardigheid. De methode Maatwerk biedt een oefenprogramma gericht op het ontwikkelen van getalbegrip. Door lessen uit Maatwerk te compacten, is deze interventiemethodiek naast de reguliere methode in te zetten. In het onderzoek zijn twee groepen 4 van basisschool D onderzocht op effectiviteit van de interventiemethodiek Maatwerk, voorafgaand aan de reguliere rekenlessen. De leerlingen uit de onderzoeksgroep kregen gedurende een periode van acht weken, als start van de rekenles, dagelijks 10 à 15 minuten klassikale en handelingsgerichte oefeningen uit de methode Maatwerk

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk