De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verwachtingen van COPD patiënten ten aanzien van e-health

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verwachtingen van COPD patiënten ten aanzien van e-health

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
In de toekomst gaat de gezondheidszorg veranderen. Zo is men bezig met het implementeren van e-health. “E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren (12)”. In verschillende studies worden de ervaringen en verwachtingen van e-health al beschreven. De ervaring, wensen en behoeften van Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patiënten ten aanzien van e-health toepassingen zijn echter nog onbekend in de fysiotherapeutisch setting. Daarom luidt de onderzoekvraag: Wat is de ervaring en verwachting van COPD patiënten, die revalideren in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk, over de toepassing van e-health?

Methode
Er is gekozen voor een kwalitatief onderzoek om de meningen, ervaringen, wensen en behoeften van de deelnemers over de e-health toepassingen in kaart te brengen. Dit werd gedaan middels een semigestructureerd interviewschema in combinatie met open vragen. De interviews werden opgenomen met een voice-recorder en vervolgens werd elk interview direct getranscribeerd door de interviewer. Daarna werden alle transcripten zowel open als axiaal gecodeerd.

Resultaten
In totaal hebben elf COPD patiënten deelgenomen aan het onderzoek, waarvan zes mannen en vijf vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 62 jaar. Uit de interviews zijn zes thema’s gevormd, namelijk: “bekend zijn met de e-health mogelijkheden”, “digitale vaardigheden”, “ervaringen met e-health”, “verwachtingen over e-health”, “wensen en behoeften aan e-health” en “factoren die invloed hebben op het gebruik van e-health”.

Conclusie
Uit de interviews blijkt dat de verwachtingen van COPD patiënten over de e-health toepassingen zeer uiteenlopend zijn. Er zijn deelnemers die openstaan voor de e-health mogelijkheden. Andere deelnemers blijven liever gebruik maken van de bestaande mogelijkheden, aangezien e-health zorgt voor minder persoonlijk contact. Opvallend was dat geen enkele deelnemer op de hoogte was van de online mogelijkheden van de eerstelijns fysiotherapiepraktijk.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk