De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik wil ook tussen jullie nieuwe ideeën pASSen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik wil ook tussen jullie nieuwe ideeën pASSen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit mijn werkervaring binnen de Hondsberg is dit onderzoek "Ik wil ook tussen jullie nieuwe ideeën pASSen" tot stand gekomen. In het werk word ik regelmatig geconfronteerd met de beperkte kennis rondom ASS in combinatie met een zinvolle dagbesteding. Reden voor mij om de directie te vragen hier onderzoek naar te doen. De onderzoeksvraag die daarbij geformuleerd is, is: Hoe kan de dagbesteding van de Hondsberg onderwijs en zorg bieden aan cliënten met ASS en een verstandelijke handicap afgestemd op het niveau en de behoeften van de cliënt? De doelgroep van dit onderzoek zijn cliënten met ASS in combinatie met een verstandelijke handicap die gebruik maken van de dagbesteding binnen de Hondsberg. De reden waarom zij de dagbesteding bezoeken kan per cliënt verschillen. Zo kan het zijn dat hun ontwikkelingsniveau het niet toe laat naar school te gaan. Ook is het mogelijk dat de gedragsproblemen belemmerend werken, waardoor zij aangewezen zijn op dagbesteding. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Er is door middel van semigestructureerde vragenlijsten informatie verkregen van medewerkers van de dagbesteding en behandelcoördinatoren. Deze informatie is verwerkt in matrices en hieruit zijn conclusies en aanbevelingen geschreven. Aanvullend onderzoek is gedaan door open vragen te stellen onder de behandelcoördinatoren. Bij medewerkers van de dagbesteding is er aanvullend onderzoek gedaan door middel van een focusinterview. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat er voornamelijk een discrepantie te zien is tussen de huidige situatie en de gewenste situatie van de dagbesteding. Zowel medewerkers van de dagbesteding als behandelcoördinatoren zien verbeter mogelijkheden om te komen tot de gewenste situatie. In hoofdstuk 5 worden er aanbevelingen gedaan om de gewenste situatie te kunnen creëren

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk