De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praktijkonderzoek sociale redzaamheid, bij zeer moeilijk lerende kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Praktijkonderzoek sociale redzaamheid, bij zeer moeilijk lerende kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het praktijkonderzoek is geschreven in opdracht van Fontys Sporthogeschool, met als doel onderzoek te doen naar een probleem waar een docent Lichamelijke Opvoeding tegenaan kan lopen tijdens een les bewegingsonderwijs en hier een oplossing voor te bedenken of te ontwikkelen. In dit praktijkonderzoek is onderzocht hoe de sociale redzaamheid van zeer moeilijk lerende kinderen vergroot kan worden met behulp van bewegingsonderwijs. In de literatuur is informatie gevonden over de verschillende ontwikkelingen bij kinderen. Zo zijn het normale verloop van de fysieke-, cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling weergegeven. Ook is een bestaand programma voor het vergroten van de sociale redzaamheid beschreven (Bleeker, 1990) en zijn landelijke kerndoelen besproken die betrekking hebben op sociale redzaamheid en bewegingsonderwijs.
Bij de gekozen doelgroep en de controlegroep is een nulmeting gedaan met behulp van een aangepaste observatielijst, gebaseerd op het sociale gedeelte van de Vineland Adaptive Behavior Scales-Z (De Bildt & Kraaijer, 2003), ingevuld. Aan de hand hiervan zijn de te vaardigheden opgesteld. Deze vaardigheden zijn verweven in een project genaamd 'Samen Sterk'. Iedere week kwam een thema aan bod dat centraal stond en werd het thema verduidelijkt met een grote gekleurde poster waarop picto's zijn weergegeven uit het communicatiesysteem Pictoword (MBS Eindhoven, 2010), dat door de school is ontwikkeld. Zo kwamen de thema's 'Regels', 'Gezelligheid', 'Praten & Luisteren' en 'Gezelligheid' aan bod. De vijfde week werden alle voorgaande thema's samen behandeld in het hoofdthema van het project 'Samen Sterk'.
Na de interventieperiode van vijf weken, werd de aangepaste observatielijst nogmaals ingevuld voor de onderzoeksgroep en een controlegroep. De resultaten in deze eindmeting laten bij de onderzoeksgroep zowel klassikale- als individuele vooruitgang zien. De controlegroep laat grotendeels klassikale- en individuele achteruitgang zien. Het is de vraag of dit allemaal te maken heeft met het wel versus niet doorlopen van het project. Daarom wordt ook aanbevolen om de leerlingen goed te kennen voordat de nulmeting wordt afgenomen, zodat deze objectiever is en waardoor de resultaten ook objectiever zijn in relatie tot het project 'Samen Sterk'. Tijdens de uitvoering van het project, wordt ook aangeraden het project intensiever te behandelen. Dit kan door het project door te voeren in de klas. Hoe dit gedaan kan worden, is te lezen in de handleiding voor het project 'Samen Sterk'.
Ook worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Zo is het interessant om de sociale redzaamheid te vergelijken met de fysieke-, cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling en kan er onderzoek worden gedaan naar de leerstrategie van deze kinderen om zo het aanbieden van een project hierop te kunnen aanpassen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Sporthogeschool
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk