De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Niets is zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is het verslag van mijn praktijkonderzoek dat ik heb uitgevoerd in het kader van mijn opleiding Master Special Educational Needs (SEN) bij Fontys in Nijmegen.
Het betreft hier een onderzoek naar de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen op mijn school, waar ik werkzaam ben als intern begeleider.
Wij willen leerlingen zo optimaal mogelijk begeleiden en onderwijs op maat aanbieden. Tijdens mijn werk als ib-er loop ik er tegenaan, dat er geen protocol (hoog)begaafdheid aanwezig is, bij ons op school. Hetgeen resulteert in het niet eenduidig en niet optimaal begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.

Om veranderingen in gang te zetten, is het belangrijk dat daar een draagvlak voor is en dat er een nulmeting wordt gedaan zodat je weet wat je startpunt is. Dit heeft geleid tot mijn onderzoeksvraag:
Wat is er nodig om (hoog)begaafde leerlingen te begeleiden op de basisschool? Om die vraag te kunnen beantwoorden heb ik een aantal deelvragen geformuleerd:
Welke leerlingen worden er bedoeld met (hoog)begaafde leerlingen?
Hoe wordt er nu gesignaleerd?
Welke stappen worden er nu genomen, als een leerling aangemerkt wordt als (hoog)begaafd?
Middels literatuuronderzoek is het begrip (hoog)begaafdheid vanuit verschillende invalshoeken bekeken en zijn een aantal begrippen verhelderd zoals, intelligentie, signaleren en onderpresteren.
Het onderzoek is een kwalitatief survey, een beschrijvend onderzoek, want ik beschrijf de beginsituatie. Met behulp van een vragenlijst, interviews en een enquête heb ik antwoord gekregen op mijn onderzoeksvraag en deelvragen. De respondenten waren collega's uit mijn team.
Mijn onderzoek heeft er ook toe geleid dat mijn collega's nu 'warm lopen' voor het onderwerp (hoog)begaafdheid, dit heeft geresulteerd in een breed draagvlak en inzicht in de noodzaak van het vaststellen van een protocol. Dit zijn echter niet de enige resultaten van mijn onderzoek

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk