De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Horen, zien en handelen

De Meldcode kindermishandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Horen, zien en handelen

De Meldcode kindermishandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem, het tast de kern van een kind aan: het vertrouwen in zichzelf en het gevoel van veiligheid (Ohlsen, 2012). Ik ben mij gaan afvragen hoe wij binnen ons team omgaan met het signaleren en actie ondernemen bij vermoedens van kindermishandeling. Dit heeft ertoe geleid dat ik een praktijkgericht actieonderzoek ben gestart met als doel: De Meldcode kindermishandeling onder de aandacht te brengen van mijn team en onderzoeken wat voor mijn team van belang is om kindermishandeling adequaat te signaleren.Dit leidde tot de volgende onderzoeksvraag: Wat is voor ons team van belang om kindermishandeling adequaat te signaleren? Het onderzoek betreft een actieonderzoek volgens het model van Pontes (De Lange, Schuman & Montesano, 2011). Het is een combinatie van planmatig handelen, onderzoeken en reflecteren (Harinck, 2009). Dit onderzoek is een lerend proces geweest van mij, de leerkrachten en de school. De Meldcode kindermishandeling is onder de aandacht gebracht van de leerkrachten. De focusgroep, bestaande uit zes leerkrachten, heeft in drie bijeenkomsten gewerkt naar een motiverend toekomstbeeld. Alternatieven voor de bestaande Meldcode kindermishandeling zijn zichtbaar gemaakt . Ik verwacht dat de focusgroep hun enthousiasme en kennis over de Meldcode kindermishandeling gaat overdragen aan de overige teamleden, zodat de documenten die als bruikbaar zijn aangemerkt, ook daadwerkelijk een functie gaan krijgen binnen de schoolspecifieke Meldcode kindermishandeling

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk