De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken aan doorgaande begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerken aan doorgaande begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting:
Dit onderzoeksverslag van mijn praktijkonderzoek heb ik uitgevoerd voor mijn HBO Master SEN (Special Educational Needs), binnen mijn praktijk.
Als Ambulant Begeleider (AB'er) werk ik met leerlingen met een cluster 4 indicatie1 binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).
Een leerling met een cluster 4 indicatie heeft specifieke onderwijsbehoeften. In het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) krijgt een leerling de persoonlijke begeleiding die tegemoet komt aan de specifieke onderwijsbehoeften. Als deze leerling uitstroomt naar een vervolgopleiding is het van belang dat de vervolgopleiding op de hoogte is van de specifieke onderwijsbehoeften, zodat er doorgaande begeleiding plaats kan vinden. Voordat doorgaande begeleiding plaats kan vinden, moeten er stappen worden
genomen ten aanzien van de persoonlijke begeleiding tijdens de uitstroom van een VSO-leerling naar het MBO.

In dit onderzoek inventariseer ik wat de behoefte aan persoonlijke begeleiding is tijdens de uitstroom van een leerling van VSO het Kompas naar een vervolgopleiding van Regionaal Opleidingencentrum (ROC) Lek of ROC Vallei. De namen van alle scholen die in dit onderzoeksverslag worden genoemd zijn fictief.
De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoeksverslag is:

Wat is de behoefte aan persoonlijke begeleiding van een VSO-leerling van het Kompas die uitstroomt naar ROC Lek of ROC Vallei ?

De inventarisatie van de behoefte aan persoonlijke begeleiding vindt plaats vanuit het perspectief van leerlingen, leerkrachten, AB'ers en literatuuronderzoek.
Literatuuronderzoek leidt tot een theoretische onderbouwing van de behoefte aan persoonlijke begeleiding van een VSO-leerling.

Door middel van interviews en enquêtes, vindt de inventarisatie vanuit de respondenten (leerlingen, leerkrachten en AB'ers) plaats.
De verkregen data vanuit de interviews en enquêtes worden gepresenteerd en geanalyseerd in dit onderzoeksverslag en daaruit worden conclusies getrokken.
In dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan, waarmee leerkrachten, intakers op het MBO, AB'ers en andere betrokkenen kunnen samenwerken aan doorgaande begeleiding.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk