De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maximalisatie Exact HRM & workflow management

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maximalisatie Exact HRM & workflow management

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als ondersteuning en om een degelijk onderbouwd draagvlak te creëren voor dit project is er gebruik gemaakt van diverse bronnen, hierdoor is het mogelijk geworden om het project de juiste vorm te geven, inzicht te creëren van Exact Globe 2003 en e-Synergy en om de juiste vorm te verkrijgen betreffende het eindresultaat.

Tevens is de onderzoeksvraag ontstaan "Hoe waarborgt HRM en workflow management de eigen continuïteit van Luckerath BV?", welke voortgekomen is uit de vraag "Luckerath keeps industries running!", echter wat maakt dat Luckerath BV deze missie daadwerkelijk waar kan maken?"

Door het verklaren en bewoorden van de onderdelen Human Resource (HRM) & workflow management waarmee de onderzoeksvraag is beantwoord ontstaat er een beeld waarbij het nut van beide management
methodieken aangetoond wordt. Hiervoor geld dat HRM een middel is om middels de drie kernactiviteiten (organisatieontwerp, functieontwerp & organisatieontwikkeling) de organisatie te structureren opdat de tewerkstelling van werknemers en de zorg voor hun ontwikkeling conform de organisatorische en individuele doelstellingen tot uiting komt evenals werknemersbeloning. Daarnaast verzorgt zij arbeidersverhoudingen en indirecte medewerkers relatie, gezondheid, veiligheid en persoonlijk welzijn alsmede enkele administratieve (tewerkstellingsprocedure & HR-informatiesystemen) taken.

Voor workflow management geld dat het een middel is om de vier proces besturingniveaus (real-time, operationeel, tactisch & strategisch) te overzien, waarna invloed uitgeoefend kan worden op de organisatie. Tevens is het een middel voor Business Process Reengineering (BPR) waarbij de ontvlechting van werkstromen de organisatie efficiënter maken.

Door middel van de project methodiek PRINCE2 is er de juiste sturing en afbakening ontstaan. Ondersteunend is de Dynamic Systems Development Method (DSDM) gebruikt en wel, om de nodige diepgang te creëren. De producten die hieruit voort zijn gevloeid beschrijven het draagvlak en de afgelopen weg met bijbehorende uitkomst van het project. De bijkomende technieken welke het projectresultaat positief beïnvloeden zijn een product georiënteerde planning (Product-based planning), wijzigingsmanagement (Change control),werkruimte ingericht met als doel zo min mogelijk afleiding van buitenaf te ondervinden (Clean room), kwaliteitsbeheersing en gefaciliteerde workshops.

Het resultaat van het project "Maximalisatie Exact HRM & Workflow management" is met het opleveren van de thesis nog niet behaald, het eindresultaat zal op 22 juli 2010 bekend zijn.

Het huidige resultaat gaat niet verder dan de rapportage "Ideale organisatie inrichting". Voorgaande rapportages beschrijven en bakenen het geplande traject af, geven inzicht in de opgelopen wijzigingen, bieden een inzicht in de huidige en toekomstige situatie aan.

Het toekomstige resultaat zal bestaan uit gebruikersvoorlichtingsmateriaal, waaronder presentaties en lesmateriaal, daarnaast zullen diverse gebruikershandleidingen opgesteld worden evenals een eindrapportage om het project van de juiste afsluiting te voorzien.

Het project kent drie afwijkingen welke in samenhang tot elkaar staan, de laatste is het gevolg van de eerder twee ontstane afwijkingen. Redenen voor de afwijkingen zijn onvoldoende inzicht in de samenstelling van de aanwezige licenties en het aantal, vervolgens kwam naar voren door middel van onderzoek dat er een incorrecte weergave van de organisatie bestond en haar kosteninrichting, deze hebben dan ook de nodige aanpassingen ondervonden, de kostenplaatsinrichting moest echter voorgelegd worden binnen de financiële afdeling, de persoon verantwoordelijk hiervoor had echter andere werkzaamheden welke een hogere prioriteit hadden dan het bestuderen en becommentariëren van de kostenplaatsinrichting.

Deze afwijkingen hebben geleid tot een uitloop van de implementatiefase waarbij tot op heden onduidelijk is wanneer deze beëindigd zal zijn, de kostenplaatsinrichting is tot op heden onbepaald. De projecteinddatum dient echter gehandhaafd te blijven evenals het resultaat en de kwaliteit.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingICT & Business
AfdelingFontys Hogeschool ICT
PartnersLuckerath BV te Tilburg
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk