De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veranderen doen we samen

coachen van docenten bij het veranderproces naar een collectieve verantwoordelijkheid op het gebied van passend onderwijzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Veranderen doen we samen

coachen van docenten bij het veranderproces naar een collectieve verantwoordelijkheid op het gebied van passend onderwijzen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

School X is een kleinschalige school, waar meerdere opleidingen op mbo-niveau 2, 3 en 4 worden aangeboden. Op school X bestaat passend onderwijs vooral uit individuele begeleiding van de studenten met een ondersteuningsbehoefte door een lid van het Zorgteam. In schooljaar 21-22 vindt er een veranderproces plaats. Dit veranderproces is gericht op de transitie van onderwijsteams naar onderwijseenheden. Een onderwijseenheid is collectief verantwoordelijk voor hun groep studenten. De begeleiding kenmerkt zich in de nieuwe situatie door passend onderwijzen, dat plaatsvindt in het klaslokaal.

Het doel van het onderzoek is het ondersteunen van de toekomstige onderwijseenheid bij de invulling van passend onderwijzen. De doelstelling in het onderzoek is het zelf leren coachen. De onderzoeksvraag die is opgesteld luidt: Op welke manier kan ik mbo-docenten met behulp van reteaming coachen bij het veranderproces naar een collectieve verantwoordelijkheid?

Voor het onderzoek heeft de toekomstige onderwijseenheid Keuken, bestaande uit zes respondenten, deelgenomen aan een coachingstraject. Het coachingstraject bestond uit een introductie en drie coachingsbijeenkomsten, waarvoor ik zes werkvormen ontwierp. De methode reteaming, die zich kenmerkt door een toekomstgericht en oplossingsgericht karakter, is de leidraad van het coachingstraject. Er zijn meerdere meetinstrumenten ingezet. De respondenten hebben allereerst gezamenlijk bepaald welk doel zij hebben ten aanzien van passend onderwijzen en hoe zij dat willen bereiken. Daarna hebben de respondenten de VIA Character Strenghts Survey ingevuld. Op deze manier zijn de individuele kernkwaliteiten zichtbaar geworden. Vervolgens heb ik een zelf-observatie gedaan aan de hand van het beeldmateriaal van de tweede en derde coachingsbijeenkomst. Tenslotte zijn de ervaringen van de respondenten gemeten tijdens de evaluatie aan de hand van schaalvragen en het rangschikken van de werkvormen.

Reteaming is een goede methode gebleken voor het coachen van groepen die samen willen verbeteren of veranderen. Het geeft de coach duidelijke handvatten, is doelgericht en motiveert deelnemers dankzij het oplossingsgerichte karakter. Dat coaching geen vaststaand programma is maar een dynamisch proces is tijdens het coachingstraject gebleken. De coach kan invloed uitoefenen op het coachingstraject wanneer hij gebruik maakt van actieve en aansprekende werkvormen. Het aannemen van de gewenste coachingshouding speelt daarbij een cruciale rol.

Tenslotte worden enkele aanbevelingen gedaan, zowel op het vlak van mijn professionele ontwikkeling als aan school X. De overige onderwijseenheden van school X gaan eveneens deelnemen aan het coachingstraject. Daarnaast wordt het huidige coachingstraject vervolgd om de toekomstige onderwijseenheid Keuken volledig voor te bereiden op de collectieve verantwoordelijkheid op het gebied van passend onderwijzen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2021-05-02
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk