De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eigenaarschap

zelfsturing bevorderen in de middenbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eigenaarschap

zelfsturing bevorderen in de middenbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding voor dit onderzoek is de ambitie van Basisschool X om aan te sluiten bij ontwikkelingen binnen de school en daarnaast ook maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van eigenaarschap. Dit onderzoek is erop gericht de zelfsturing van leerlingen in de middenbouw te bevorderen. Het doel van het onderzoek is in kaart brengen hoe zelfsturing in de middenbouw van Basisschool X op dit moment vorm krijgt. Hiervoor is gekeken naar zelfsturing, metacognitie, executieve functies, intrinsieke motivatie en bewuste feedback.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot de onderzoeksvraag: Op welke wijze geven de leerkrachten van Basisschool X vorm aan de zelfsturing van de leerlingen in de groepen 3, 4, 5 en 6?

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruikgemaakt van een enquête, niet-participerende observaties en interviews. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat bij de leerkrachten niet genoeg kennis aanwezig is om zelfsturing goed vorm te geven. Daarnaast worden, bij een leertaak, niet alle fases van zelfsturing doorlopen en worden niet alle onderdelen van de leertaak behandeld. De belangrijkste aanbevelingen bestaan uit het volgen van een cursus of training en het consequent doorlopen van alle fases bij zelfsturing en onderdelen van een leertaak, startend bij één vakgebied. Daarnaast is een plan opgesteld om zelfsturing in een doorgaande leerlijn binnen de school te implementeren. Binnen het implementatieplan is rekening gehouden met executieve functies en intrinsieke motivatie.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2017-04-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk