De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Speel je wijzer

Een werkplan spelen in groep 3

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Speel je wijzer

Een werkplan spelen in groep 3

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Groepsleerkracht zijn in groep drie is voor mij de leukste baan in het onderwijs. Als kleuterleidster wil ik de kinderen spelend tot leren brengen. De speelbehoefte van de kinderen is niet veranderd omdat ze in augustus naar een nieuwe groep gaan. Daarom zien mijn collega van de parallelgroep en ik het belang van spelen en keert het dagelijks terug in groep drie van Daltonschool Speelwijzer (fictieve naam) waar ik mijn onderzoek doe. Er zijn twee groepen drie met drieëntwintig leerlingen. Spelen is voor het jonge kind de manier om de wereld te ontdekken. In groep drie willen mijn collega en ik aansluiten bij die speelbehoefte die volgens Janssen-Vos (2008) kenmerkend is voor het jonge kind in groep één tot en met vier. In groep drie hebben de leerkrachten de taak dat de doelen van het aanvankelijk onderwijs worden gehaald. Met het bestaande didactisch werkplan geven we kinderen op maat hun instructie en begeleiding in het lezen en spellen. Middels een werkplan spelen kunnen we kinderen begeleiden in een betekenisvolle speelcontext. Dit sluit aan bij Basisontwikkeling/Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO zie §1.6) zijnde de visie van het werken met jonge kinderen op Daltonschool Speelwijzer. Bovenstaande was de aanzet tot dit praktijkgerichte onderzoek met de volgende onderzoeksvraag: Aan welke voorwaarden moet een werkplan spelen voldoen, zodat de leerkracht in staat wordt gesteld (mee)spelend af te stemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen in groep drie, waarbij verbindingen worden gemaakt met lezen en spelling? In de theoretische verkenning blijkt het belang van een goede betrokkenheid en motivatie van kinderen bij het leerproces (Stevens, 2002). Zoals van Oers (1992) stelt, geven actieve en levensechte activiteiten betekenis aan het leren. De werkbaarheid van het werkplan spelen wordt volgens de betrokkenen vergroot als de lay-out zover mogelijk overeenkomt met het bestaande didactisch werkplan. De onderdelen hiervan zijn daarom in de theoretische verkenning opgenomen. Het ontwerponderzoek heeft uiteindelijk een model voor het werkplan spelen opgeleverd dat aansluit bij het bestaande didactisch werkplan. De collega en ik hebben nieuwe handelingsmogelijkheden gekregen waardoor we in staat zijn om meespelend kinderen te begeleiden. Daarbij kunnen we de verbinding maken met het didactisch werkplan lezen en spelling

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk