De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

StructurerING sponsorING : ING Bank Limburg-Noord laat haar ware gezicht zien

Rechten: Alle rechten voorbehouden

StructurerING sponsorING : ING Bank Limburg-Noord laat haar ware gezicht zien

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De werking van massamedia wordt steeds minder effectief. Het aantal media is sterk toegenomen, de reclametarieven zijn gestegen, terwijl de geloofwaardigheid van advertenties en commercials afnemen. Bedrijven zijn steeds meer op zoek naar nieuwe methoden om hun doelgroepen te bereiken. Een van de wegen is via de beleveniseconomie door middel van sponsoring.

Bij sponsoring verbindt een organisatie zich aan een sponsorobject. Via dit sponsorobject hoopt een organisatie de gewenste associaties op te roepen. Sponsoring komt alleen tot zijn recht als het goed wordt afgestemd op de andere communicatie-instrumenten.

Aanleiding
Momenteel zet ING Bank Limburg-Noord verschillende sponsorevenementen en -activiteiten op ad hoc basis in waar geen strategische lijn in terug te vinden is. Deze strategische lijn is niet herkenbaar aangezien de participerende evenementen en activiteiten geen duidelijke focus hebben en niet duidelijk naar voren komt waar ING Bank Limburg-Noord voor staat. In de toekomst zullen de sponsoractiviteiten van ING Bank Limburg-Noord worden gecentraliseerd in Venlo. Deze ontwikkelingen vragen om structuur en een strategisch/ operationeel advies.
In opdracht van ING Bank Limburg-Noord is antwoord gegeven op de volgende probleemstelling:
Hoe kan corporate communicatie worden ingezet bij het optimaliseren van de regionale en lokale sponsoring van ING Bank Limburg-Noord om de geformuleerde sponsordoelstellingen te behalen? Een korte uitleg van het begrip corporate communicatie is: Corporate communicatie dient voor een goede afstemming tussen de interne en externe communicatie op organisatieniveau.

De volgende bijbehorende doelstellingen zijn door ING Bank Limburg-Noord gegeven:
- Organisatiebekendheid genereren en versterken binnen het particulier/ MKB segment waarbij naar voren komt dat ING Bank Limburg-Noord maatschappelijk betrokken is;
- Op het gebied van sponsoring onderscheidend zijn ten opzichte van haar concurrenten;
- ING Bank Limburg-Noord profileren als één regio.

Werkwijze
Om antwoord te geven op bovenstaande probleemstelling is de analyse opgesplitst in een interne en externe communicatieanalyse, sponsoring- en concurrentieanalyse. Voor een volledige basis van het advies was het nodig een stapje terug te nemen om de interne en externe communicatieanalyse compleet te maken. In deze fase hebben we onder andere een identiteitsonderzoek uitgevoerd voor ING Bank Limburg-Noord.

Strategisch/operationeel advies
In het strategisch/ operationeel advies komt naar voren dat extern winnen intern beginnen is. Om de doelstellingen te behalen is het belangrijk dat de geanalyseerde communicatieonderdelen missie, (gewenste) identiteit (kenmerken) intern gehanteerd worden, voordat er extern kan worden gecommuniceerd. Alle interne en externe communicatie dient op elkaar te worden afgestemd door middel van corporate communicatie. Voor gerichte sponsoring en communicatie zal er een imago- en doelgroeponderzoek moeten worden uitgevoerd. Gezien de tijd die voor het afstuderen staat en gegeven prioriteit vanuit de directie zijn dit twee geformuleerde vervolgopdrachten.

De sponsoring voor ING Bank Limburg-Noord bestrijkt een tweetal terreinen: sport en kunst & cultuur. De volgende gekozen evenementen en activiteiten sluiten goed aan bij ING Bank Limburg-Noord en vinden verspreid plaats over één jaar wat zorgt voor structurele exposure: ING Bank Venloop, ING Bank Klassiek op Locatie en de Maaspoort & Schouwburg. Daarnaast sluiten deze sponsorobjecten aan bij de identiteitskenmerken van ING Bank Limburg-Noord. Bij alle drie de sponsorobjecten zal PR, reclame, relatiemarketing en netwerken worden ingezet voor optimale exploitatie.

Implementatie
Het strategisch/ operationeel advies geeft aan waar ING Bank Limburg-Noord zich de komende jaren op moet richten om de doelstellingen te bereiken. De implementatie geeft een aanzet hoe de invulling van deze drie sponsorobjecten eruit komt te zien. Hierbij worden onder andere gepaste ondersteunende middelen per evenement/ activiteit beschreven en zorgen onder andere de volgende schema's per sponsorobject voor overzichtelijkheid: timingschema, verantwoordelijkheden, doelgroep/ middelenmatrix en budgetverdeling.

Evaluatie & effectmeting
Om de effecten van de van ING Bank Limburg-Noord te onderzoeken is een nulmeting vereist om de vertrekpunten vast te leggen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
PartnerING Bank Limburg-Noord
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk