De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een praktijkgericht onderzoek naar samenwerken bij ontwikkelingsgericht leesonderwijs in groep 3-4-5

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een praktijkgericht onderzoek naar samenwerken bij ontwikkelingsgericht leesonderwijs in groep 3-4-5

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het samenwerken bij ontwikkelingsgericht leesonderwijs in de middenbouw van basisschool X, om inzicht te krijgen in hoeverre de leerkrachten het samenwerken bij leerlingen binnen het vakgebied leesonderwijs stimuleren. Uit de probleemanalyse blijkt dat samenwerken een belangrijk onderdeel is bij ontwikkelingsgericht leesonderwijs, maar dat de leerkrachten zich afvragen hoe ze leerlingen beter kunnen laten samenwerken. Theoretische inkadering vond plaats aan de hand van begrippen zoals coöperatief leren, goed leesonderwijs en het zogenaamde GIPS-model. De onderzoeksvraag luidt: ‘In hoeverre wordt het samenwerken van kinderen binnen het vakgebied leesonderwijs in groep 3, 4 en 5 van de casusschool gestimuleerd door de leerkracht?’. Om deze vraag te beantwoorden zijn twee enquêtes ingevuld onder te teamleden en hebben interviews plaatsgevonden met leerlingen uit de middenbouw. Uit de data-analyse van de resultaten blijkt dat de leerkrachten in verschillende mate het samenwerken in de groep stimuleren. Het hebben van verschillende opvattingen en het verschillend goed inzetten van samenwerkingsvaardigheden door (mogelijk) een tekort aan kennis over het GIPS-model zou de spreiding van de resultaten kunnen verklaren. Aan de hand van deze conclusies zijn drie aanbevelingen gedaan, zoals het verbeteren van de onderlinge communicatie om te komen tot een gezamenlijke afstemming van wat het team verstaat onder ‘samenwerken’. Tevens is het belangrijk dat leerkracht- en leerlingvaardigheden ontwikkeld worden, waarbij leerkrachten kritisch kijken naar hun eigen gedrag ten aanzien van het bevorderen van samenwerking. Tot slot is het vergroten van kennis bij leerkrachten over het GIPS-model belangrijk om vervolgens deze principes volledig te implementeren.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk