De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Citymarketing van Helmond : oorsprong naar de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Citymarketing van Helmond : oorsprong naar de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Citymarketing en Helmond
De gemeente Helmond wil citymarketing gebruiken om het imago van de stad Helmond te
verbeteren en Helmond duidelijk te positioneren om uiteindelijk externe doelgroepen aan te
trekken. Citymarketing is een langdurig proces waarbij zowel de interne doelgroepen
(inwoners, bedrijven en organisaties in Helmond) als interne organisatiedoelgroepen
(doelgroepen binnen de gemeentelijke organisatie) betrokken zijn. Draagvlak onder deze
ambassadeurs van Helmond speelt een grote rol.
Gemeenschappelijk vertrekpunt
Een gemeenschappelijk vertrekpunt is bij de citymarketing van Helmond belangrijk. Dit zorgt
ervoor dat de interne doelgroepen en de interne organisatiedoelgroepen eigen activiteiten in
het kader van citymarketing uitvoeren en daarbij één herkenbaar gezicht naar externe
doelgroepen uitdragen. Uiteindelijk kan Helmond zich hiermee effectiever positioneren.
Onderzoek
Om Helmond te kunnen positioneren is het belangrijk om eerst de huidige en gewenste
gepercipieerde identiteit van de inwoners en de stad te onderzoeken. Dit is onderzocht met
behulp van kwalitatief onderzoek onder de interne doelgroepen en interne
organisatiedoelgroepen. Uit dit onderzoek zijn de kernwaardes van Helmond
geïnventariseerd. Die kernwaardes zijn vervolgens met behulp van kwantitatief onderzoek
getest onder de inwoners om de meest toepasselijke kernwaardes van Helmond te vinden.
(Zie paragraaf 4.4 t/m 4.7 voor de conclusies van het onderzoek)
Corporate Story
Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een corporate story geschreven (zie paragraaf
5.7 en 5.8) . Een corporate story (CS) is de beschrijving van de gewenste gepercipieerde en
de gepercipieerde identiteit van een stad in een beknopt verhaal, waarin het verleden, heden
en de toekomst ook omschreven worden. Een CS is opgesteld om de identificatie van de
interne doelgroepen en interne organisatiedoelgroepen met de stad te vergroten. Tevens
fungeert een CS als inspirerend referentiekader en gemeenschappelijk vertrekpunt voor de
citymarketing van Helmond.
Test coporate story
De corporate story is getest onder de interne doelgroepen en interne
organisatiedoelgroepen. Aan de hand van de reacties is de corporate story herschreven.
Hiermee wordt een proces op gang gebracht, een dialoog waarin de verschillende
doelgroepen binnen de stad de gelegenheid krijgen om mee te schrijven aan de corporate
story. Zo wordt het een gedeeld verhaal.
Conclusies
Als conclusie kunnen wij stellen dat draagvlak door het gehele proces van citymarketing veel
aandacht verdient. Hiernaast is een gemeenschappelijk vertrekpunt van cruciaal belang bij
de imagoverbetering en het effectief positioneren van de stad.
Aanbevelingen
Het gemeenschappelijk vertrekpunt moet nu vertaald worden naar beeld. Dit uit zich in de
ontwikkeling van een huisstijl. Met het briefen en begeleiden van bureau's houden wij ons de
komende weken bezig totdat onze stageperiode is afgelopen.
Om de continuïteit van citymarketing te waarborgen is het belangrijk om een overlegstructuur
op te zetten. Er is een werkgroep nodig die de citymarketing coördineert. Hiernaast is het
belangrijk een structurele testgroep samen te stellen zodat de concepten voor de
citymarketing steeds weer getest kunnen worden voordat ze ingezet worden.
Het is belangrijk om het proces van dialoog op gang te houden door eens per jaar de
coporate story in samenwerking met de doelgroepen binnen de stad te herschrijven.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
AfstudeerorganisatieGemeente Helmond, afdeling Communicatie
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk