De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leergebiedoverstijgende kerndoelen

een praktijkgericht onderzoek naar het leidinggeven aan onderwijsgevende teams

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Leergebiedoverstijgende kerndoelen

een praktijkgericht onderzoek naar het leidinggeven aan onderwijsgevende teams

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is begonnen met het voeren van formele en informele gesprekken met het onderwijsgevende personeel. Hieruit bleek dat het onderwijsgevende team te weinig tijd besteedde aan de leergebiedoverstijgende kerndoelen. Nadat ik het theoretisch kader heb geschreven zijn er 3 deelvragen en een hoofdvraag ontstaan. Middels de principes van een ontwerpgericht onderzoek is dit onderzoek vormgegeven. De uitkomst is een ontwerp van een manier van begeleiden. De evaluatie van deze manier van begeleiden maakt geen deel uit van dit onderzoek. Het evalueren en bijstellen zal als onderdeel van de aanbevelingen worden opgenomen. Voor dit onderzoek is er een exploratieve vragenlijst (zie Bijlage B), de CBAM stages of concern questionnaire (Fontys Oso, z.d.-a), gestructureerde observaties (zie Tabel 2), en een focusgroep voor oplevering van data gebruikt.
Uit dit onderzoek blijkt dat er een behoefte is van het team om meer te gaan samenwerken voor wat betreft de leergebiedoverstijgende kerndoelen. In het begeleiden van het team zal ik moeten gaan differentiëren om zo rekening te houden met de mate van competentie en de fase van betrokkenheid waarin mijn team zich bevindt. In onze werkomgeving is situationeel leiderschap een passende werkvorm. Afhankelijk van de mate van competentie en de fase van betrokkenheid is de “delegeerstijl”, “instrueerstijl” of de “begeleidings-/bijstuurstijl” het best passend. Het is aan te bevelen om hierin te gaan differentiëren en om een inschatting te maken welke teamleden voor welke begeleidingsstijl in aanmerking komen. Daarnaast is het aan te bevelen om een werkgroep te formeren met als taak de leergebiedoverstijgende kerndoelen te versimpelen en zichtbaar te maken. Verder geeft het team aan dat het wenselijk is dat ik als intern begeleider aansluit bij de bouwvergaderingen. Dit om meer structuur en eenduidigheid te creëren in de manier van werken binnen de school voor wat betreft de leergebiedoverstijgende kerndoelen.
Nadat bovenstaande acties zijn uitgevoerd is het wenselijk om te evalueren of de uitgezette acties het gewenste effect hebben gehad en de omschreven handelingsverlegenheid is verminderd of verdwenen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2023-01-30
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk