De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maandrapportage Storage & Back-up

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maandrapportage Storage & Back-up

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In een periode van 18 werkweken, tussen 01-02-2010 en 03-06-2010, is het afstudeerproject "Maandrapportage Storage & Back-up" uitgevoerd bij de afdeling Storage & Back-up Services van SNS REAAL. SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling op het gebied van verzekeren en bankieren die zich richt op de particuliere markt en het midden- en kleinbedrijf. De afdeling Storage & Back-up Services verzorgt het beheer van alle systemen op het gebied van storage & back-up. Deze systemen zijn érg belangrijk binnen SNS REAAL, aangezien er geen gegevens verloren mogen gaan.

Het is belangrijk dat er duidelijk gerapporteerd wordt over de storage & back-up omgevingen. Dit om alle zaken rondom deze systemen in control te houden en vroegtijdig (aankomende) problemen te detecteren. Binnen de afdeling Storage & Back-up Services, die per 01-01-2010 onder nieuw management is geplaatst en zich in een integratietraject van verschillende bedrijfsonderdelen bevindt, wordt bij aanvang van het afstudeerproject al maandelijks gerapporteerd. Per locatie (Alkmaar, Amstelveen, Utrecht, 's-Hertogenbosch) bestaan echter grote verschillen tussen de rapportages (Alkmaar, 's-Hertogenbosch) of ontbreekt rapportage in zijn geheel (Amstelveen, Utrecht).

Tijdens deze afstudeerstage is getracht om de diverse bestaande problemen op te lossen door het behalen van de gestelde doelstelling, welke gedefinieerd is in het plan van aanpak.
Gebruikmakend van een toepassing van de watervalmethode, die ook toegepast wordt binnen systeemontwikkeling, is gestructureerd en gefaseerd gewerkt aan het oplossen van alle vastgestelde problemen en het behalen van de gestelde doelstelling. Alle geconstateerde problemen zijn opgelost binnen de gestelde periode. Door het samenstellen van een pakket van eisen is duidelijk geworden welke informatie men gerapporteerd wil zien. Door middel van een onderzoek naar de te rapporteren gegevens en het vastleggen van de uitkomst daarvan in een set werkinstructies, is duidelijk geworden welke gegevens exact gerapporteerd dienen te worden. Tevens is daarmee de bron van de gegevens vastgesteld. De te rapporteren gegevens zijn in een helder, eenduidig ontwerp verwerkt en zodoende is de vernieuwde maandrapportage een feit geworden.

In een adviesrapport, met hierin eveneens opgenomen een technisch advies, is onderzocht wat SNS REAAL, en voornamelijk de afdeling Storage & Back-up Services, kan doen om de maandrapportage in de toekomst verder te verbeteren en professionaliseren. Uit dit onderzoek is een drietal aanbevelingen voortgekomen; 1. Zet het integratieproces van SNS Bank, REAAL Verzekeringen, AXA en ZwitserLeven tot één collectief SNS REAAL, inclusief systeemlandschappen en rapportages, in de nabije toekomst door. 2. Evalueer ITIL binnen SNS REAAL en pas het verder toe. 3. Automatiseer de maandrapportage verder met behulp van tooling & scripting.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingBedrijfskundige Informatica
AfdelingFontys Hogeschool ICT
PartnerSNS REAAL
Datum2010-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk