De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van #MeToo naar #WatNu?

Een kwalitatief onderzoek naar het tegengaan van revictimisatie bij slachtoffers van seksueel geweld

Rechten:

Van #MeToo naar #WatNu?

Een kwalitatief onderzoek naar het tegengaan van revictimisatie bij slachtoffers van seksueel geweld

Rechten:

Samenvatting

In de afgelopen jaren blijft het aantal slachtoffers van seksueel geweld stijgen. Tevens hebben twee van de drie slachtoffers te maken met revictimisatie van seksueel geweld. Oftewel opnieuw slachtofferschap van seksueel geweld. Herhaaldelijk slachtofferschap heeft ernstige gevolgen voor het leven van slachtoffers. Er is een tekort aan kennis als het gaat om het tegen gaan van revictimisatie.

Het doel van het onderzoek is om inzichten en kennis te verschaffen aan hulpverleners in de ggz over hoe revictimisatie kan worden tegen gegaan. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Hoe kunnen hulpverleners in de ggz, slachtoffers van seksueel geweld weerbaarder maken om revictimisatie tegen te gaan?’ Hulpverleners zijn in dit onderzoek de ggz-agogen en behandelaren.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er kwalitatief onderzoek verricht. Aan de hand van topicinterviews is er onderzocht wat de ervaringen zijn van slachtoffers en hulpverleners omtrent het tegen gaan van revictimisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Uit het onderzoek is gebleken dat er onvoldoende aandacht is voor zowel het thema seksueel geweld, als het thema revictimisatie. Een grote groep slachtoffers valt tussen wal en schip raken en krijgen geen of geen passende zorg voor de klachten als gevolg van het seksueel geweld. Dit gaat ten koste van de slachtoffers.

Gebaseerd op de resultaten van dit onderzoek wordt er aanbevolen om slachtoffers te gaan vinden binnen gemeente Z, doormiddel van outreachend werken. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt er aanbevolen om het samenwerkingsverband te verbeteren tussen de afdelingen en het traumacentrum binnen zorginstelling X. Tevens wordt er aanbevolen om het onderwerp seksueel geweld te normaliseren door het meer bespreekbaar te maken.

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op hoe het netwerk van slachtoffers de weerbaarheid kan vergroten om revictimisatie tegen te gaan. Daarnaast kan er onderzoek worden gedaan naar de mate waarop het verwerkingsproces de weerbaarheid van het slachtoffer beïnvloed, en een bijdrage levert aan het tegen gaan van revictimisatie.

In de steekproef zijn geen mannelijke slachtoffers opgenomen. Het onderzoek kan hierdoor geen uitspraken doen over mannelijke slachtoffers. Ten slotte heeft het onderzoek zich niet gericht op de slachtoffers binnen zorginstelling X, waardoor er geen vergelijking gegeven kan worden tussen de ervaringen van de slachtoffers en hulpverleners binnen zorginstelling X.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingSociale Studies
Datum2019-08-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk