De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Plezierige Activiteiten Methode bij alleenstaande kwetsbare ouderen in de thuissituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Plezierige Activiteiten Methode bij alleenstaande kwetsbare ouderen in de thuissituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding: de Plezierige Activiteiten Methode kent zijn oorsprong in de Verenigde Staten. De methode bleek bruikbaar en effectief om depressieve klachten bij mensen met dementie te doen laten afnemen. In Nederland bereikte de methode positieve resultaten op psychogeriatrische verpleegafdelingen. De methode is doorontwikkeld om toegepast te kunnen worden bij alleenstaande kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Echter is nog onduidelijk of deze methode ook effectief is voor deze doelgroep.
Doelstelling: het doel van dit onderzoek is om de bestaande Plezierige Activiteiten Methode te evalueren bij de alleenstaande kwetsbare ouderen in de thuissituatie en bij de vrijwilligers in Druten.
Methode: dit onderzoek volgt een mixed methods design. Er heeft een één-meting aan de hand van een survey plaatsgevonden en er is een focusgroep georganiseerd.
Resultaten: van de ouderen onderneemt 78,57% in ieder geval één activiteit per week. 85,71% van de ouderen krijgt een indicatie voor eenzaamheid. Hiervan ervaart één derde emotionele eenzaamheid en een even grote groep ervaart sociale eenzaamheid. De overige eenzame ouderen ervaren zowel emotionele als sociale eenzaamheid. ‘Denken aan de toekomst’ wordt door de ouderen gemiddeld het beste beoordeeld. Het thema ‘onafhankelijkheid’ wordt door de ouderen het slechtst beoordeeld. Uit de thematische analyse komt naar voren dat de meeste vrijwilligers de gespreksleidraad voorafgaand aan het gesprek hebben doorgenomen, tijdens het gesprek biedt deze houvast. Over het algemeen werd de foto set als handig ervaren.
Conclusie: uit de resultaten valt te concluderen dat de sociale participatie na uitvoering van de Plezierige Activiteiten Methode is afgenomen. Op het gebied van eenzaamheid blijkt dat de mate van eenzaamheid gemiddeld gezien niet verbeterd is na uitvoering van de Plezierige Activiteiten Methode. Tot slot heeft de uitvoering van de Plezierige Activiteiten Methode niet tot significante verschillen in de kwaliteit van leven geleid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingInstituut Verpleegkundige Studies
PartnersLectoraat Innovatie in de Care
Datum2017-06-21
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk