De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wonen en recreëren in een chocoladefabriek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wonen en recreëren in een chocoladefabriek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De voormalige Ringers chocoladefabriek met haar rijke geschiedenis vertegenwoordigt het industriële verleden van Alkmaar met daarbij in het bijzonder haar cultuurhistorische, architectonische, bouwhistorische en stedenbouwkundige waarden.
De fabriek bevindt zich aan het Noord-Hollands kanaal te Alkmaar. Het gebouw is in de periode van 1920 tot 1972 in 26 kleine delen ontworpen én gebouwd door aannemersbedrijf Ringers. Naast het ontwikkelen van het gebouw is de familie ook jarenlang werkzaam geweest in de fabriek. Het gebouw telt een enorme omvang namelijk circa 14.500 m2, waarbij de hoogtes variëren van 8,2 tot 19,7 meter. Het gebouw is in de loop der jaren verder opgebouwd en uitgebreid. Gezien de haalbaarheid hebben de afstudeerkandidaten ervoor gekozen om enkel het bouwdeel dat in 1920 is gebouwd te onderzoeken. Dit is tevens het meest complexe bouwdeel gezien de monumentale waarde.
Het doel van het onderzoek is het opstellen van bouwtechnische aanpassingen die noodzakelijk zijn om de fabriek te transformeren naar de nieuwe gebruiksfuncties. Hierbij is de doelstelling een gezonde en comfortabele leefomgeving te creëren. Daarnaast mag de historische waarde niet te veel worden aangetast. Voor het onderzoek is de onderstaande hoofdvraag opgesteld:
“Welke bouwtechnische aanpassingen zijn noodzakelijk om de voormalige Ringers chocoladefabriek in Alkmaar op te delen in twee gebruiksfuncties, respectievelijk commerciële ruimte op de begane grond en woonruimtes op de 1e verdieping?”
Wat is de huidige staat van het gebouw? Aan welke eisen moet het gebouw voldoen? Welke bouwtechnische oplossingen kunnen er toegepast worden? Wat zijn daarbij de financiële consequenties? Onder andere deze vier vragen hebben er aan bijgedragen om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden.
Uit onderzoek is gebleken dat geluidoverlast het grootste euvel is om bouwtechnisch te verbeteren. Bewoners willen geen overlast ondervinden vanuit de horeca die op de begane grond wordt gevestigd. Tijdens het onderzoek is het onderwerp geluidoverlast de rode draad geweest.
Het streven is om de Ringersfabriek te laten voldoen aan de nieuwbouweisen die gesteld worden vanuit het Bouwbesluit, en de ambitie “het creëren van een gezonde en comfortabele leefomgeving” te behalen. Op een paar onderdelen na is het niet haalbaar om aan deze gestelde eisen te kunnen voldoen. Voor die onderdelen wordt er aanspraak gemaakt op het rechtens verkregen niveau. En hierbij wordt er een afweging gemaakt tussen comfort en financieel haalbaar.
De ophoging van de vloer wordt gerealiseerd door schuimbeton. Schuimbeton is lichter dan regulier beton maar geeft meer massa aan de huidige verdiepingsvloer wat voor luchtgeluid gunstig is. En heeft goede brandwerende eigenschappen. Naast de ophoging wordt een anhydriet dekvloer met steenwolisolatie toegepast inclusief vloerverwarming waardoor een zwevende dekvloer wordt gecreëerd.
De gevels worden van binnenuit geïsoleerd, waarbij gestreefd wordt de structuur (combinatie wand en kolommen) van de gevel te behouden. De gevelinvulling wordt voorzien van nieuwe kunststof kozijnen inclusief HR+ beglazing, waarbij een staalwerk voor de ramen wordt geplaats in de vorm van de oude Ringersfabriek ramen. Dit alles om de bewoners het hedendaagse comfort te bieden maar toch de uitstraling van de fabriek intact te houden.
Onze doelstelling is behaald doordat wij een bouwtechnische oplossing hebben bedacht om geluidsoverlast van de horeca richting de woningen te beperken en aan de gestelde eisen voldoet. Het onderzoek heeft hierdoor een bijdrage geleverd aan het realiseren van een gezonde, veilige maar vooral een comfortabele leefomgeving. De conclusies en producten voortkomend uit dit onderzoek kunnen Ten Brinke Bouw in de toekomst helpen de rest van het gebouw uit te werken en te toetsen. Gezien de verschillende bouwmethodieken is het raadzaam om voor het totaalbeeld nog een aanvullend onderzoek te verrichten.


Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
PartnersTen Brinke Bouw
Datum2019-05-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk