De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de professionele identiteit van hbo-lerarenopleiders die promoveren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de professionele identiteit van hbo-lerarenopleiders die promoveren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een kwaliteitsverbetering
van het onderwijs en om dat te bewerkstelligen hebben lerarenopleidingen binnen de
hogescholen een onderzoekstaak gekregen. Voor een succesvolle implementatie van de
onderzoekstaak lijkt professionalisering van lerarenopleiders een belangrijke voorwaarde.
Docenten worden aangemoedigd een hogere opleidingsgraad te halen door het volgen
van een masteropleiding of door te promoveren. Vooral promoveren betekent een
onderdompeling in de academische wereld die anders is dan de professionele wereld
waarin leraren opgeleid worden. Lerarenopleiders die gaan promoveren overschrijden
daarmee de traditionele grenzen tussen het hbo en de academische wereld. Hun
onderdompeling in de academische wereld is ook van invloed op hun professionele
identiteit. Dit artikel gaat over de professionele identiteit - en de daarop van invloed zijnde
omstandigheden - van lerarenopleiders die het opleiden van leraren hebben gecombineerd
met een promotieonderzoek. Bij het onderzoek zijn vijftien lerarenopleiders van
pabo's en tweedegraads lerarenopleidingen in Nederland betrokken die in de afgelopen
tien jaar zijn gepromoveerd. Onderzocht is hoe zij het werken aan hun promotieonderzoek
hebben ervaren en wat dat betekent voor hun professionele identiteit.
Uit de resultaten blijkt dat er voor de lerarenopleiders die zijn gepromoveerd veel is
veranderd; zij zijn naar eigen beleving 'onderzoekende' en daardoor betere opleiders
geworden. De lerarenopleiding waarin ze blijven werken, is echter (nog) niet mee
veranderd. Het promotieonderzoek van een medewerker levert voor de praktijk bruikbare,
relevante kennis en een hoger opgeleide medewerker waar de lerarenopleiding niet
vanzelfsprekend gebruik van maakt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingKenniscentrum Kwaliteit van Leren
LectoraatSeksediversiteit in het onderwijs
Gepubliceerd inTijdschrift voor Lerarenopleiders VELON, Vol. 36, Uitgave: 2, Pagina's: 59-75
Jaar2015
TypeArtikel
ISBN978-90-8707-029-8
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk