De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spanning: Van merkbaar naar meetbaar

Een vragenlijst voor het meten van spanning bij kinderen en jeugdigen bestaande uit aangepaste Harter-schalen en met het LECS-model als theoretisch kader

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spanning: Van merkbaar naar meetbaar

Een vragenlijst voor het meten van spanning bij kinderen en jeugdigen bestaande uit aangepaste Harter-schalen en met het LECS-model als theoretisch kader

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De variabele ‘spanning’ heeft in dit onderzoek een belangrijke plaats ingenomen. Als definitie van ‘spanning’ is gekozen voor een beschrijving die aangeeft dat spanning uit meerdere aspecten bestaat. Dit sluit aan bij het gekozen theoretische kader van dit onderzoek: het LECS-model. Om te achterhalen wat voor vragenlijst het beste past bij de gekozen doelgroep zijn kenmerken van die doelgroep onderzocht. Hieruit werd geconcludeerd dat de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen met psychiatrische problematiek op verschillende gebieden anders kan verlopen dan bij kinderen zonder die problematiek. Nadat de veronderstelling werd bevestigd dat er geen vragenlijsten bestaan voor de gekozen doelgroep die spanning meten en daarbij meerdere dimensies betrekken, is een vragenlijst met aangepaste Harter-schalen ontwikkeld. Er is voor die vorm gekozen omdat deze als het meest passend bij de doelgroep wordt opgevat. Bij de ontwikkeling van de nieuwe vragenlijst is gebruik gemaakt van items uit bestaande vragenlijsten die raakvlak hebben met de variabele ‘spanning’. De instructies en lay-outs van diezelfde lijsten zijn gebruikt als voorbeelden voor de nieuwe vragenlijst. Gedurende het constructieproces is een beroep gedaan op een expertpanel om te bepalen welke items in de te ontwikkelen vragenlijst thuis horen. Naar aanleiding van de resultaten is een eerste versie van de vragenlijst gemaakt en deze is aan kinderen en jeugdigen uit de beoogde doelgroep voorgelegd. Met de informatie die dit opleverde, zijn nog enkele wijzigingen aangebracht aan de vragenlijst en daarmee is deze definitief gemaakt. Aanbevolen wordt om verder onderzoek te verrichten naar de ‘SpanningsVragenlijst voor Kinderen en Jeugdigen (SVKJ)’, waarbij de aandacht met name uit dient te gaan naar de psychometrische kwaliteiten van de lijst.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-09-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk