De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Retentie in de fitnessbranche

Welk beweegprogramma voorkomt vroegtijdige uitval

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Retentie in de fitnessbranche

Welk beweegprogramma voorkomt vroegtijdige uitval

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het is algemeen bekend dat fitnesscentra het lastig vinden om leden lang aan zich te binden, dit wordt o.a. bevestigd door de branche informatie die gepubliceerd is door de Rabobank (2012). Ook bij Fit!vak is dit probleem bekend. Dit onderzoek is verricht in opdracht van Fit!vak. Fit!vak is de brancheorganisatie van erkende sport- en bewegingscentra en steunt de aangesloten ondernemers op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit, product- en methodiekontwikkeling. Klantbehoud is vanuit bedrijfmatig, persoonlijk en maatschappelijk perspectief gezien van groot belang. Door de sterke groei van het aantal centra in de afgelopen jaren is het steeds lastiger om je als organisatie te onderscheiden van je naaste concurrenten en daarnaast heeft de huidige economische recessie ook een negatief effect op het retentiepercentage binnen de fitnessbranche.
Het doel van dit onderzoek is: “Het doen van aanbevelingen aan leden van Fit!vak met betrekking tot retentie in de fitnessbranche door deelname aan verschillende soorten beweegprogramma’s te onderzoeken om een vroegtijdige uitval van nieuwe participanten te voorkomen en duurzame participatie te bevorderen. Om aan de hand van dit onderzoek de fitnessondernemers aanbevelingen te kunnen doen ter bevordering van klantbehoud. In dit onderzoek wordt er antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “welk beweegprogramma bevorderend is voor duurzame participatie”. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is er in dit onderzoek zowel gebruik gemaakt van oorspronkelijke gegevens als van nieuwe gegevens, ofwel dit onderzoek betreft zowel een primair als secundair onderzoek. Bij dit onderzoek zijn twee fitnesscentra in de categorie “fitness-plus” benaderd om gegevens beschikbaar te stellen over hun onderneming en daarnaast zijn er enquêtes onder bestaande- en ex-leden afgenomen. De enquêtes zijn ingevuld door 669 bestaande leden en er zijn 466 enquêtes ingevuld door middel van het heranalyseren van bestaande data van ex-leden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
Datum2013-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk