De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op weg naar lange termijn effectiviteit

Onderzoeksrapport

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Op weg naar lange termijn effectiviteit

Onderzoeksrapport

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is geschreven voor het 24-uursbehandelcentrum van Pactum locatie Lochem. Pactum is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Pactum biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Zij richten zich op complexe opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en gedragsproblemen (Pactum, z.d.). Dit onderzoek richt zich op het 24-uursbehandelcentrum in Lochem, waar wonen, dagbehandeling/scholing en vrijetijdsbesteding op één terrein aangeboden worden. De cliënten zijn tussen de dertien en achttien jaar en hebben te maken met een variatie van problemen zoals hechtingsproblematiek, ADHD, ASS of een problematische thuissituatie. Omdat er geen zicht is op het effect van de behandeling op de lange termijn, is er binnen de directie en de afdeling O&O van Pactum de vraag naar een follow-up onderzoek ontstaan. Pactum wenst het effect van de behandeling op de lange termijn inzichtelijk te maken omdat dit kan leiden tot professionalisering en profilering.
Naar aanleiding van de praktijkanalyse en het literatuuronderzoek is de volgende doelstelling voor het onderzoeksrapport vastgesteld: ‘’Inzicht krijgen in hoe een follow-up onderzoek volgens de betrokken van het 24-uurs behandelcentrum van Pactum in Lochem moet plaatsvinden’’. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘’Hoe kan volgens de betrokkenen van het 24-uursbehandelcentrum van Pactum in Lochem een follow-up onderzoek plaatsvinden?’’. Middels kwalitatief onderzoek zijn de hoofd- en deelvragen beantwoord. Met behulp van half-gestructureerde interviews zijn er elf respondenten uit verschillende onderzoeksgroepen bevraagd. Zo zijn medewerkers, cliënten en ex-cliënten benaderd voor een interview. De respondenten zijn onder andere bevraagd over: het gewenste korte termijn effect van de behandeling, het gewenste lange termijn effect van de behandeling en welke effecten de gemeente graag op de lange termijn wil zien. De Exit-vragenlijst en de EMPO 2.0 zijn aan de respondenten voorgelegd met de vraag welke vragen uit de lijsten zij helpend vinden bij het inzichtelijk van het lange termijn effect. Daarnaast is er gevraagd naar hun mening over de manier van afname, vraagstelling en mogelijk ontbrekende vragen. Tenslotte is er gevraagd hoe een follow-up onderzoek toegepast en vormgegeven moet worden en wat er belangrijk is binnen de ervaring met de geboden hulpverlening, de hulpverleningsdoelen en de alliantie. Uit de resultaten komt naar voren dat het behandelcentrum van Pactum in Lochem gericht op het gewenste lange termijn effect, er naar streeft dat de ex-cliënt op de lange termijn voldoende of volledig zelfredzaam is, en dat hij de binnen zijn traject behaalde resultaten weet vast te houden. Dit gewenste lange termijn effect wordt ook van belang geacht bij het profileren van het hulpaanbod richting de gemeente. Dit betekent dat het lange termijn effect inzichtelijk kan worden gemaakt door de mate van zelfredzaamheid bij de ex-cliënt te onderzoeken. Om te meten of de ex-cliënt zijn binnen het traject behaalde resultaten heeft weten vast te houden kunnen tijdens follow-up onderzoek de vragenlijsten en hulpverleningsdoelen opnieuw worden gescoord.
Er kan geen eenduidig antwoord worden gegeven op de vraag hoe follow-up onderzoek vormgegeven en uitgevoerd dient te worden, dit omdat de respondenten hierover van mening verschillen. De uitgebreide resultaten van het onderzoek nodigen uit tot kwantitatief vervolgonderzoek waarin onderzocht kan worden welke manier het beste aansluit bij het doen van follow-up onderzoek. De aanbevelingen richten zich vooral op hoe follow-up onderzoek in de nabije toekomst uitgevoerd kan worden.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerPactum jeugd- en opvoedhulp
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk