De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Clever: CLEan VEhicles, A Reality?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Clever: CLEan VEhicles, A Reality?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu (SenterNovem1), beheert namens de Nederlandse
overheid het programma: DEmonstratie MObiele bronnen voor schone voertuigen (DEMO).
SenterNovem constateerde dat de kennisoverdracht uit deze projecten achterblijft bij wat wenselijk is.
Daarom heeft zij projecten in het leven geroepen met “Kennisoverdracht” als centraal thema. Binnen dit
kader is binnen één van de DEMO-projecten, genaamd “CLEVER; CLEan VEhicles, a Reality”,
door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een serie roadshows georganiseerd.
Het doel van het project is geïnteresseerde (markt)partijen te informeren over schone voertuigen. Hierbij
wordt gekeken naar de techniek voor schone voertuigen, op korte, midden en lange termijn. Maar ook
naar conventionele voertuigen en hun effect op het milieu. Daarnaast wordt er gekeken naar de impact
van voertuigen op de gezondheid en levensomstandigheden. Tevens wordt aandacht besteed aan mondiale
effecten op het milieu en wet- en regelgevingen op verschillende niveaus (mondiaal, continentaal en
nationaal).
Met deze roadshows wordt voor een divers publiek het fenomeen: “Schone Voertuigen” in een breed
kader geplaatst. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische aspecten, maar ook naar de
(volks)gezondheid en het milieu. Als methode voor het overbrengen van de boodschap rond schone
voertuigen is gekozen voor drie stappen: kennisoverdracht, leren door te doen en discussie in combinatie
met een workshop.
Het projectresultaat omvat meerdere facetten. Als eerste is er een blauwdruk voor het uitvoeren van een
roadshow. Een ander resultaat is de realisatie van een publicatie over het onderwerp schone voertuigen,
dat geschikt is voor (internationale2) publicatie.
De belangrijkste conclusie die uit dit project naar voren is gekomen, is dat de deelname aan de roadshow
voor de participanten heeft bijgedragen aan toename van de kennis rond schone voertuigen en
brandstoffen. Waarbij hybride aangedreven voertuigen als schoon voertuig op de korte termijn, door de
deelnemers als meest kansrijke optie werd aangegeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
InstituutKenniscentrum Technologie en Samenleving
LectoraatMobiliteitstechnologie
Datum2005-12-07
TypeWorkingpaper
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk