De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Als schipper tussen wal en schip

Onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van vrijetijdsbesteding voor de bewoners van het wooncentrum Zozijn te Doesburg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Als schipper tussen wal en schip

Onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van vrijetijdsbesteding voor de bewoners van het wooncentrum Zozijn te Doesburg

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar de vrijetijdsbesteding van de bewoners van het wooncentrum Zozijn te Doesburg en welke mogelijkheden er in de gemeente Doesburg zijn. De bewoners hebben een lichte tot matige verstandelijke beperking en zijn in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar. Uit vooronderzoek is gebleken dat er voor de bewoners weinig mogelijkheden zijn in hun vrije tijd gezien beperkingen op het gebied van financiën en vervoer (Janssen, Puyenbroeck, & Smits, 2008). Tevens is gebleken dat er onduidelijkheid heerst over mogelijkheden in de gemeente Doesburg. Aan de hand van de probleemanalyse is de volgende hoofdvraag opgesteld: 'Welke mogelijkheden op het gebied van vrijetijdsbesteding zijn er binnen de gemeente Doesburg voor de bewoners van het wooncentrum van Zozijn die passen bij hun wensen en behoeften?' Het doel van het onderzoek was het participeren van de bewoners in de maatschappij. De Nederlandse maatschappij wordt steeds meer een participatiemaatschappij en ook mensen met een beperking zullen daar hun manier van participeren in moeten vinden (Kwekkeboom & Weert, 2008b). In het onderzoek waren verschillende participanten betrokken. Bij zeven medewerkers en acht bewoners zijn interviews afgenomen om een beeld te krijgen van de huidige situatie en hun wensen en behoeften. In een enquête naar ouders/verzorgers werd gevraagd naar de vrijetijdsbesteding thuis, de wensen en behoeften en de mogelijkheden die ouders/verzorgers zien en/of hebben. Door middel van een interview met een beleidsmedewerker van de gemeente Doesburg is er contact gelegd met andere organisaties of contactpersonen en met hen is een interview gehouden. Na het verzamelen van de data zijn de gegevens geanalyseerd. Bewoners zouden graag sport-, recreatieve en uitgaansactiviteiten ondernemen. Uit het onderzoek bleek dat de medewerkers van het wooncentrum dit ook graag willen bieden. Er zijn en blijven beperkingen in de financiën, het vervoer en de personeelsbezetting. Ouders/verzorgers gaven aan dat zij mogelijkheden zien in het organiseren van gratis activiteiten, het hebben van meer kennis van activiteiten en het inzetten van vrijwilligers. De contactpersonen vanuit verschillende organisaties hebben een beeld geschetst van de mogelijkheden bij hun organisatie. Hieruit is naar voren gekomen dat er binnen de gemeente Doesburg vrij weinig mogelijk is voor de bewoners van het wooncentrum, omdat de beperkingen hierbij een grote rol spelen. Een mogelijkheid die zich voordoet en direct ingezet zou kunnen worden is Jongerencentrum 0313. Zij organiseren activiteiten voor alle jongeren in Doesburg.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerZozijn Kind & Jeugdhulp
Datum2016-05-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk