De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Creatieve therapie in de wijk

Een ontwikkelingsonderzoek naar wat creatieve therapie kan bijdragen aan het huidige aanbod in de wijkgerichte zorg- en dienstverlening in Arnhem Zuid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Creatieve therapie in de wijk

Een ontwikkelingsonderzoek naar wat creatieve therapie kan bijdragen aan het huidige aanbod in de wijkgerichte zorg- en dienstverlening in Arnhem Zuid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding - In de inleiding beschrijven we de aanleiding voor dit onderzoek: de vraag vanuit de
opleiding creatieve therapie om mogelijkheden voor het wijkgerichte werken te
onderzoeken. Hierna oriënteren we ons aan de hand van literatuur en praktijk op de
veranderingen in de zorg en het werken in de wijk waarop wij onze onderzoeksvragen
hebben gebaseerd en de keuze om ons te richten op een concrete praktijkplaats:
Arnhem Zuid.

Methode - In dit hoofdstuk gaan we in op de onderzoeksaanpak, de keuze voor
ontwikkelingsonderzoek met een vraaggerichte aanpak en de invloed hiervan op de
totstandkoming van de deelvragen en keuzes in de onderzoekstechnieken en
-activiteiten om hier antwoord op te krijgen. We beschrijven de opzet van de half
gestructureerde diepte interviews en selectie van de geïnterviewden, waarin we een
onderscheid hebben gemaakt tussen mensen die werkzaam zijn in de wijkgerichte zorgen
dienstverlening in Arnhem Zuid en pioniers uit de creatieve therapie.

Resultaten - Hier hebben we per deelvraag de resultaten van de diepte interviews weergegeven
waarin we afzonderlijk de uitkomsten van de interviews met mensen die werkzaam zijn
in de wijkgerichte zorg- en dienstverlening in Arnhem Zuid en de pioniers uit de
creatieve therapie hebben beschreven. Hierbij hebben we ook de resultaten uit het
literatuur onderzoek toegevoegd, waarin we dieper ingaan op de gevolgen van de
veranderingen van de zorg voor creatief therapeuten en de mogelijkheden van het vak
om hierin een bijdrage te leveren.

Conclusie - In de conclusie hebben we deze verschillende resultaten, die van de wijkprofessionals,
de creatief therapeuten en die uit de literatuur naast elkaar gelegd om antwoord te
kunnen geven op de deelvragen van dit onderzoek. Ten slotte beantwoorden we de
hoofdvraag en geven we een aanbeveling voor de mogelijke bijdrage die de opleiding
creatieve therapie kan hebben in de wijkgerichte zorg- en dienstverlening in Arnhem
Zuid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-09-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk