De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport diabetes; ‘Lekker in je vel met Diabetes’.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Adviesrapport diabetes; ‘Lekker in je vel met Diabetes’.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel
(Para)medici in het gezondheidscentrum hebben het vermoeden dat er een mogelijke relatie bestaat tussen diabetes en problemen in het omgaan met gezonde voeding, leefstijl, geld, tijd en in- en ontspanning. Inmiddels is er een concept cursus opgesteld, maar deze is nog niet voldoende onderbouwd.
Dit is voor ons de aanleiding geweest om een interventie te ontwikkelen die bijdraagt aan een gezonde leefstijl, kwaliteit van leven, participatie en het op peil houden van de bloedglucosewaarden.
De vraag die centraal staat: hoe kan ervoor gezorgd worden dat cliënten voornamelijk afkomstig uit de lagere sociale klasse, boven de vijftig jaar, die al langer dan vijf jaar bekend zijn met diabetes mellitus type 2, een gezonde leefstijl creëren, de kwaliteit van leven verbeteren, de bloedglucosewaarden op peil houden en de participatie bevorderen?
Methoden
Het onderzoek bestaat uit een literatuur- en veldonderzoek. Het literatuuronderzoek is kwantitatief van aard. Voor de selectie van relevante literatuur wordt een search uitgevoerd in de volgende databases, Cochrane Library, Pubmed en Google Scholar. Gevonden artikelen worden in eerste instantie beoordeeld op het abstract. Na de beoordeling van het abstract worden de bruikbare artikelen grondig bestudeerd en beoordeeld met het McMaster formulier. De resultaten van de bruikbare artikelen worden samengevat en hieruit wordt een conclusie getrokken.
Het veldonderzoek bestaat uit een enquête van kwalitatieve aard en richt zich hoofdzakelijk op de behoeften, wensen en de huidige leefstijl van de doelgroep. De enquête is eenmalig afgenomen bij cliënten met diabetes van de huisartsenpraktijken Steenis en Diekman. Er zijn 72 enquêtes beschikbaar gesteld. Dit is het maximale aantal cliënten met diabetes mellitus bij de huisartsenpraktijken, in de periode waarin het veldonderzoek is uitgevoerd. De resultaten van het veldonderzoek zijn geanalyseerd in thesis tools.
Resultaten
In het literatuuronderzoek is er gezocht naar de belangrijkste determinanten die bijdragen aan leefstijl, kwaliteit van leven, participatie en het op peil houden van bloedglucosewaarden. Deze bestaan uit omgang met diabetes, sociale invloed, attitude, eigen effectiviteit, financiële prikkels, coping, voeding, beweging, stress, roken, alcoholgebruik en motivatie. De effectiefste interventies die deze determinanten beïnvloeden worden toegepast in de cursus.
De enquête is door 34 personen ingevuld. Na toepassing van de in- en exclusiecriteria blijven er 18 enquêtes over. De meest voorkomende lichamelijke klachten bij cliënten met diabetes zijn gewrichtsproblemen, gevolgd door voetproblemen en huidproblemen. Op psychisch gebied is dit bij meer dan de helft van de deelnemers vermoeidheid, gevolgd door angst, somberheid en zenuwachtig zijn. Diabetes beheerst het leven van 41% van de deelnemers, iedere deelnemer vindt echter wel dat hij of zij zelf goed kan omgaan met diabetes. 28% van de deelnemers voelt zich beperkt in het genieten van eten en 22% geeft aan niet te genieten van eten. Driekwart van de deelnemers ervaart dagelijks stress. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn lichamelijke klachten, gevolgd door gebrek aan ontspanning en gebrek aan geld. Kwaliteit van leven wordt grotendeels beoordeeld met een 6, waarbij 56% van de deelnemers behoefte heeft om de kwaliteit van leven te verbeteren. Meedoen in het dagelijks leven wordt grotendeels beoordeeld met een 8. De deelnemers ervaren vooral problemen bij het werk, gevolgd door het uitvoeren van vrijetijdsactiviteiten en belemmeringen bij het wonen. Van de deelnemers heeft 56% behoefte om de participatie te verbeteren. De leefstijl wordt grotendeels beoordeeld met een 8 (33%), gevolgd door een 5 (28%). 45% heeft behoefte om de leefstijl te verbeteren. Uiteindelijk heeft 29% behoefte aan een cursus gericht op diabetes.
Conclusie
Door met bijpassende interventies de determinanten alcohol, attitude, beweging, coping, eigen effectiviteit, motivatie, omgaan met diabetes, roken, sociale steun, stress en voeding aan te pakken zal er gezorgd worden voor het bevorderen van een gezonde leefstijl, kwaliteit van leven en participatie en het op peil houden van de bloedglucosewaarden. Bij deze determinanten horen verschillende interventies die hier positief op inspelen. Motivational Interviewing komt sterk naar voren in het literatuuronderzoek, omdat blijkt dat deze positief inspeelt op verschillende determinanten. Daarnaast is gekozen voor interventies gericht op cognitieve gedragstherapie, groepsbehandeling en individuele behandeling, empowerment, het betrekken van de familie, voeding, gedrag, beweging en wordt in gegaan op de bloedglucosewaarden. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd in de literatuur. Daarnaast is ook het cliënten- en behandelaarsperspectief meegenomen. Tot slot zijn er aparte modules gemaakt met betrekking tot omgaan met geld, alcoholgebruik, roken en stress.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Datum2013-01-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk