De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Praktijkopleider van MBOV in CGO

Een praktijkonderzoek naar aspecten van de kwaliteit van

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Praktijkopleider van MBOV in CGO

Een praktijkonderzoek naar aspecten van de kwaliteit van

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de invoering van de nieuwe opzet van het competentiegerichte onderwijs
(CGO) van MBO Verpleegkunde bij Afdeling Opleiden ProCES Nijmegen (Pro
Persona) als leerbedrijf is er behoefte ontstaan bij de praktijkopleiders van ProCES
Nijmegen naar een meer eenduidige omschrijving en invulling van de rol van
praktijkopleider m.b.t. begeleiden en beoordelen van leerlingen MBO Verpleegkunde.
Bij de implementatie van de nieuwe BPV opzet van het CGO bij ProCES is
gesignaleerd dat er andere accenten waren of zouden moeten zijn in de taken en
activiteiten van de praktijkopleider. Hieruit kwam de volgende vraagstelling:
Op welke wijze kan de rol van praktijkopleider bij Afdeling Opleiden ProCES
Nijmegen in de nieuwe CGO structuur van de MBO Verpleegkunde niveau 4
eenduidiger ingevuld worden?. Om een antwoord op deze vraagstelling te kunnen
geven werd een kwalitatief praktijkonderzoek met een adviserende functie
uitgevoerd. Middels een semi-gestructureerde schriftelijk in te vullen vragenlijst
werden 4 praktijkopleiders van ProCES, 3 praktijkopleiders van UMCN, 2
praktijkopleiders van Maartenskliniek Nijmegen en de BPV-coördinator van ROC
Nijmegen bevraagd naar rollen, taken en activiteiten in de BPV-begeleiding van deze
groep leerlingen. Daarnaast werd er een literatuuronderzoek als methode gebruikt
om een vergelijking tussen feitelijke en gewenste situatie te kunnen maken. Als
methode van data-analyse werd de methode van labelen in combinatie met het
horizontal vergelijken gebruikt. Uit de resultaten en conclusies van dit
praktijkonderzoek komt duidelijk naar voren dat de praktijkopleiders taken en
activiteiten in de BPV-begeleiding niet duidelijk toeschrijven aan een rol maar dat er
veel overlappende taken en activiteiten zijn met name tussen de rol van
praktijkopleider en de rol van werkbegeleider. Ook zou de praktijkopleider een
duidelijkere rol in de beoordeling van de beroepsprestaties van de MBOV-leerling
kunnen hebben. De literatuur gaf in onder meer kwalificatiedossiers en
beroepscompetentieprofielen van BPV-begeleiders een leidraad om tot een betere
afstemming en standaardisering van de diverse rollen in de BPV-begeleiding te
komen. De belangrijkste adviezen richten zich, naast het komen tot een betere
afstemming, op het effectiever inzetten van de deskundigheid van de praktijkopleider
als coach in het beoordelingsproces en de mogelijkheid om zijn deskundigheid als
kwalificerend beoordelaar te benutten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Educatie
Datum2012-07-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk