De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisatie serviceafdeling VSE

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimalisatie serviceafdeling VSE

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

VSE groeit uit tot een steeds grotere speler op de markt en maakt vele veranderingen door. In 2010 is besloten een reorganisatie door te voeren, de serviceafdeling is hieruit ontstaan. Voorheen maakte de serviceafdeling onderdeel uit van de afdeling verkoop. Na deze afsplitsing is de serviceafdeling in een ontwikkelingsfase terecht gekomen. Om de organisatie vitaal te houden zal de serviceafdeling moeten worden geoptimaliseerd. Binnen de serviceafdeling van VSE bestaat weinig tot geen structuur waardoor er weinig inzicht in de gang van zaken is, er is bijvoorbeeld nooit in beeld gebracht of de afdeling winst of verlies draait. Hierbij wordt verwacht dat de buitenlandse service een hoge kostenpost is vanwege de hoge reiskosten. Ook zijn er geen duidelijke richtlijnen voor bijvoorbeeld de garantieafhandelingen en overige service werkzaamheden. Vanuit deze situatie is de vraag om advies omtrent de serviceafdeling ontstaan. In dit document is een advies geformuleerd voor de serviceafdeling van VSE.
Vanaf februari 2011 is een 4 maanden durend onderzoek uitgevoerd op de serviceafdeling door twee afstudeerders van de HTS-Autotechniek. In dit onderzoek is gekeken welke veranderingen ervoor kunnen zorgen dat de processen op de serviceafdeling geoptimaliseerd kunnen worden en waar er kosten kunnen worden bespaard.
Aan de start van deze adviesopdracht is de hoofddoelstelling; „Een advies formuleren waarmee VSE de processen op de serviceafdeling kan optimaliseren‟ opgesteld. Vooraf was er nog onvoldoende inzicht in de huidige situatie binnen de serviceafdeling van VSE. Naarmate het onderzoek vorderde bleek dat een hoop informatie niet inzichtelijk of aanwezig was, dit komt mede door de „ad-hoc‟ manier van werken binnen VSE. Een aantal dingen is niet vastgelegd en op een aantal punten is behoefte aan duidelijke richtlijnen of protocollen. In dit adviesrapport is getracht handvatten te bieden om in de toekomst op een efficiënte en effectieve manier te werk te gaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingAutomotive
AfdelingAcademie Engineering en Automotive
Datum2011-06-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk