De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ergonomie, geen gesjouw op Curaçao

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ergonomie, geen gesjouw op Curaçao

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij drie afdelingen (Long Stay, Medium Stay 1-4 en Kas Florisol) van de psychiatrische instelling Klinika Capriles op Curaçao is onderzoek gedaan naar de ergonomische belasting bij de zorgmedewerkers. Dit onderzoek is gestart met de volgende onderzoeksvraag: “Hoe is de ergonomische belasting op de werkvloer bij de zorgmedewerkers van Klinika Capriles en hoe kan dit worden geoptimaliseerd om de fysieke klachten die hierdoor ontstaan te verminderen en te voorkomen? ”
Bij deze vraag zijn verschillende deelvragen en de volgende doelstelling opgesteld: “Aan het einde van het project is inzichtelijk gemaakt waar de fysieke klachten, gerelateerd aan de ergonomische belasting, vandaan komen bij de drie genoemde afdelingen. Hierop is een advies gegeven en er is een toegepast product ontwikkeld gebaseerd op de daadwerkelijke behoeften van de afdelingen waardoor uiteindelijk de fysieke klachten kunnen worden teruggedrongen”.
Om de vraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van observaties en met een enquête waarbij de Vragenlijst BewegingsApparaat is gebruikt. Hieruit is naar voren gekomen dat er al wel degelijk klachten zijn maar dat er nog geen ziekteverzuim zichtbaar is. Hoogs genoemde klacht is lage-rugklachten gevolgd door klachten in de nek, enkels/voeten, bovenrug en schouders.
Naast de klachten is gekeken naar belastende activiteiten. Hieruit komen bij Long Stay en Medium Stay 1-4 naar voren dat begeleiden bij het baden/afdrogen de zwaarste taak is, gevolgd door het uitvoeren van transfers met cliënten(Long Stay) en het maaltijden delen en begeleiden bij het eten (Medium Stay 1-4). Op nummer drie staat bij beide afdelingen het bedden afhalen en opmaken. Bij Kas Florisol komt een heel andere top drie naar voren, namelijk het delen van medicijnen, wondverzorging en was in waszakken doen en wegbrengen. De oorzaak van dit verschil zit waarschijnlijk in de zelfstandigheid van de cliënten. Bij Kas Florisol worden veel minder fysieke interventies geboden waardoor de activiteiten fysiek minder zwaar zijn.
De belangrijkste aanbevelingen die in dit adviesrapport worden benoemd, worden hieronder weergegeven.
EEN CURSUS WERKVERDELING
Bij een cursus werkverdeling wordt ingegaan op, zoals de titel al zegt, de verdeling van het werk over de hele dag. Uit de observaties is gebleken dat er een erg groot verschil zit tussen de piek- en daluren. Middels deze cursus worden de pieken afgevlakt waardoor uiteindelijk de werkdruk tijdens de piekuren zal verminderen.
EEN CURSUS ERGONOMIE
Ook hier schept de naam van de cursus al veel duidelijkheid. Echter is het hierbij belangrijk om te zeggen dat deze cursus specifiek gericht moet zijn op de zware activiteiten die aangegeven zijn door de zorgmedewerkers. Er moet activiteitgericht worden gewerkt om het meeste effect te bereiken.
EEN CLIËNTGEBONDEN TRANSFERPROTOCOL
Een cliëntgebonden transferprotocol is een protocol waarin staat beschreven hoe transfers bij die cliënt worden uitgevoerd. Op deze manier wordt gekeken naar de beste manier bij die cliënt en raakt de cliënt hieraan gewend zodat hij zelf kan helpen bij de transfers.
OMGEVINGSADVIEZEN
Tot slot worden omgevingsadviezen gedaan gericht op de indeling van de ruimtes, materialen en hulpmiddelen. Op deze manier wordt de ergonomische houding, die door de cursus ergonomie wordt aangeleerd, mogelijk gemaakt en ondersteund.
Het laatste onderdeel van het advies is een stuk implementatie. Het is voor een organisatie belangrijk om te weten wat er gedaan moet worden om de aanbevelingen effectief te laten werken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Datum2013-01-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk