De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pijn bij dementerende ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pijn bij dementerende ouderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf september 2010 is er gestart met een dossieronderzoek naar de documentatie van pijn
bij dementerende ouderen. Dementerende ouderen kunnen zelf verbaal onvoldoende
aangeven waar en in welke mate zij pijn hebben. Zoals door Zwakhalen (2006) staat
beschreven blijkt dat verpleegkundigen en verzorgenden vele uitingen van pijn ten onrechte
toekennen aan dementie. Dit betekent dat de pijnklachten bij dementerende ouderen niet
gesignaleerd worden en daarop geen adequate pijnbestrijdende interventies worden ingezet.
Zwakhalen (2006) geeft aan dat verpleegkundigen en verzorgenden het vaak aan dementie
toekennen, omdat zij de ziekten of aandoeningen die pijn kunnen veroorzaken vergeten.
Door de aanleiding van het onderzoek is de onderstaande hoofdvraag opgesteld:
‘In welke mate worden pijnklachten en pijnverlichtende interventies - op basis van een
gediagnosticeerde ziekte/aandoening die zich kenmerkt door pijn - bij dementerende ouderen
gesignaleerd en beschreven in het verpleegkundig dossier?’
Allereerst is een literatuurstudie gedaan naar de begrippen pijn en dementie, om een
duidelijke kader aan te brengen m.b.t. deze twee begrippen. Er is gekeken naar de meest
voorkomende vormen van dementie en oorzaken van pijn. Daarnaast zijn er definities
gebruikt die het meest relevant zijn voor dit onderzoek. Als verpleegkundige heb je een
belangrijke rol in de pijnbeoordeling bij dementerende ouderen. In het theoretische kader staat
de rol van de verpleegkundige en verzorgende bij pijn beschreven en wordt ingegaan op
welke soorten pijnbestrijdende interventies er kunnen worden ingezet. Er is gekeken naar de
Nederlandse wet- en regelgeving. Welke uitgangswaarden staan er beschreven voor het
verpleegkundig handelen? De wetten die relevant zijn voor dit onderzoek zijn de WGBO, wet
BIG en tuchtrecht.
Aansluitend is een beschrijving gegeven van de methode van het onderzoek. Het
dossieronderzoek, naar de documentatie van pijn bij dementerende ouderen, is een
kwantitatief onderzoek. Om te onderzoeken in welke mate de pijn en pijnbestrijdende
interventies bij dementerende worden gedocumenteerd, zijn er 86 dossiers geanalyseerd. De
dataverwerking- en analyse verliep in 3 verschillende fasen; bewerking van de data, dataanalyse
en data-interpretatie (Oost, 2002). Door deze fasering is er stap voor stap gekeken
naar de verzamelde data en de verbanden die konden worden gelegd tussen de verwerkte data
en de wetenschappelijke literatuur, theorieën of uitspraken.
De opvallendste resultaten die uit het onderzoek naar voren komen zijn de signalen en
uitingen van pijn die in de dossiers werden beschreven. Hieruit blijkt dat uitdrukkingen van
pijn, rusteloos en verdrietige blik het meest werden geuit. Vervolgens is er bij de
verpleeghuizen Irene en Eldenstaete gebouw B in 65-67% van de gevallen geen interventie
beschreven, wanneer er wel signalen en uitingen van pijn waren gedocumenteerd. Bij
verpleeghuis Margriet lag dit percentage op 32%.
In de discussie wordt zowel inhoudelijk als methodologisch ingegaan op de tekortkomingen
van het onderzoek. Hierbij worden suggesties gedaan voor vervolgonderzoek. Door het
dossieronderzoek kan worden geconcludeerd dat de documentatie van pijn en pijnbestrijdende
interventies bij dementerende ouderen door verpleegkundigen en verzorgenden ontbreekt in
het verpleegkundige dossier. Deze conclusie komt overeen met de literatuur, waaruit blijkt dat
verpleegkundige en verzorgenden niet altijd de signalen en uitingen van pijn signaleren en
documenteren, evenals de ingezette pijnbestrijdende interventies (Zwakhalen, 2007).
Tenslotte zijn er aanbevelingen gedaan naar de instelling om de documentatie van de pijn bij
dementerende ouderen te waarborgen en/of te verbeteren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingInstituut Verpleegkundige Studies
Datum2010-09-30
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk