De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tussen beeld en werkelijkheid

Schuivende beroepsbeelden van professionals in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en het maatschappelijk werk en van hbo-studenten in opleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Tussen beeld en werkelijkheid

Schuivende beroepsbeelden van professionals in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en het maatschappelijk werk en van hbo-studenten in opleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De professionele beroepen in de maatschappelijke dienstverlening in de brede zin des woords1 zijn aan grote verschuivingen onderhevig. Onze waarneming en vooronderstelling is dat deze verschuivingen met een zekere tijdsvertraging doorsijpelen in de beroepsbeelden van veel mensen die werkzaam zijn in die werkvelden, de opleidingen daarvoor, en wellicht nog trager in de bredere lagen van de bevolking, in de publieke opinie en de politiek. Onder een beroepsbeeld verstaan we daarbij het geheel van (stilzwijgende) vooronderstellingen over wat zo’n beroep hoort in te houden en hoe de beroepsbeoefenaren zich horen te ge-dragen. Zij, en de organisaties waarin ze werken, moeten aan dat beroepsbeeld voldoen of anders dreigt er misnoegen, afkeuring, verlies van draagvlak vanuit de samenleving.

OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
InstituutInterfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak
LectoraatGoed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties
Jaar2014
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk