De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fit, veilig en valbreken

Succes-en faalfactoren valpreventieprogramma ouderen 55+

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Fit, veilig en valbreken

Succes-en faalfactoren valpreventieprogramma ouderen 55+

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doelstelling
“Het doen van aanbevelingen aan Stichting Top Judo Nijmegen ter verbetering van de interventie ‘FVV’, door inzicht te geven in de oorzaken en gevolgen van valincidenten bij ouderen (55+) en inzicht te geven in de succes-en faalfactoren van de betreffende interventie”.
Conclusie
Uit de resultaten van het theoretisch en empirisch onderzoek is gebleken dat, zowel intrinsieke als extrinsieke factoren de kans op valincidenten vergroten. De algemene gezondheidstoestand van de ouderen neemt, naarmate zij ouder worden, af. Ook de balans, de spierkracht, het uithoudingsvermogen en het zicht nemen af. Verder kunnen ouderen te maken hebben/krijgen met duizeligheid en overige fysieke beperkingen (kanker, diabetes type 2 en artrose). De ouderen hebben ook te maken met valangst. Externe factoren hebben betrekking op trappen, drempels, losliggende tegels, ongeschikt schoeisel en weersomstandigheden (gladheid). De interventie ‘Fit, Veilig en Valbreken’ (FVV) richt zich op het minimaliseren van de gevolgen van valincidenten bij fitte ouderen (55+). Zij richten zich alleen op intrinsieke factoren, betreffende: balans, kracht, het verminderen van (val) angst en het aanleren van judo specifieke valtechnieken. Extrinsieke factoren kwamen binnen de interventie ‘FVV’ niet aan bod.
Gevolgen van valincidenten zijn: pijn, kneuzingen, verminderd zelfvertrouwen en angst. Enkele gevolgen die participanten opliepen zijn: last van de knie, arm, schouder, stuitje, stijfheid, gekneusde pols en een gebroken been. Veel valincidenten gingen gepaard met (val)angst. Om de gevolgen te minimaliseren leert men binnen de interventie ‘FVV’ vier judo specifieke valtechnieken, namelijk de achterwaartse val, zijwaartse val, voorwaartse val en de voorwaartse judo rol.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
Datum2013-08-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk