De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De waarde van reflective practice binnen een University of Applied Sciences

Een onderzoek naar de meertalige leeromgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De waarde van reflective practice binnen een University of Applied Sciences

Een onderzoek naar de meertalige leeromgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van dit artikel is tweeledig. Ten eerste wil ik een kijkje in de keuken geven naar de vraagstukken die mij, als docent Engels bij het instituut International Business & Communication, het meest intrigeren, en die raken aan zich snel ontwikkelende (en soms controversiële) thema’s binnen mijn vakgebied. Omdat ik mijn lesbevoegdheid niet in Nederland heb behaald heb ik de leergang didactiek gevolgd van het HAN VDO, het opleidingsinstituut van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ik heb binnen de leergang een onderzoek uitgevoerd over de leerbeleving van meertalige studenten en internationale studenten in de meertalige lesomgeving. Ik meen dat dit ook docenten buiten de talensecties kan interesseren vanwege de huidige HAN-brede verschuiving naar een curriculum en studentenpopulatie met een internationaal georiënteerd karakter. Ik bied in dit artikel een overzicht van de huidige ideeën op het gebied van meertaligheid die mijn onderzoek geïnspireerd hebben, enkele van mijn meest interessante resultaten en de vervolgvragen die het opgeleverd heeft. Ten tweede wil ik, door middel van een duik in het gedachtegoed van reflective practice, beargumenteren dat dergelijk (kleinschalig) onderzoek naar de eigen lespraktijk een sleutelrol kan vervullen in het voorbereiden van docenten op hun rol in de University of Applied Sciences (UAS) die de HAN wil worden, waarin onderzoek als onderdeel van onderwijs een meer centrale plaats in gaat nemen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
InstituutKenniscentrum Business Development & Co-creation
LectoraatHuman Communication Development
Gepubliceerd inHAN Business Publications HAN Press, Arnhem, Pagina's: 105-119
Jaar2012
TypeBoekdeel
ISBN978-90-8707-022-9
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk