De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leven met pijn of de Pijn de Baas?

Onderzoek naar het effect van de behandelmethoden ACT en de Pijn de Baas op activiteitenniveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leven met pijn of de Pijn de Baas?

Onderzoek naar het effect van de behandelmethoden ACT en de Pijn de Baas op activiteitenniveau

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Achtergrond: In dit praktijkgericht onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de zichtbare verschillen op activiteitenniveau tussen de behandelmethode ACT en de behandelmethode de Pijn de Baas bij het revalidatiecentrum Het Roessingh te Enschede. Het Roessingh mist informatie over wat de nieuwe behandelmethode ACT, met de uitkomsten op het activiteitenniveau doet in vergelijking met de voorgaande behandelmethode, de Pijn de Baas. Doelstelling: De doelstelling van dit onderzoek is om te achterhalen of er aantoonbare verschillen tussen de behandelmethoden ACT en de Pijn de Baas op de Pijnrevalidatie van Het Roessingh bij de klinische deelweek revalidanten zijn.
Methoden: In dit onderzoeksrapport is er aandacht voor een aan het onderzoek gerelateerde literatuurstudie en een kwantitatief onderzoek door het analyseren van de gegevens van de COPM databank door middel van SPSS. Het kwalitatief deel bestaat uit de afname van semigestructureerde interviews en observaties.
Resultaten: Bij de behandelmethode de Pijn de Baas is er een significantie van P<0.005 over de gemiddelde verandering in de uitvoering en een significantie van P<0.001 over de gemiddelde verandering in de tevredenheid. Bij de behandelmethode ACT is er een significantie van P<0.001 over de gemiddelde verandering in de uitvoering en een significantie van P<0.001 over de gemiddelde verandering in de tevredenheid. Vanuit de databank is gebleken dat de gemiddelde verandering van de uitvoering van de Pijn de Baas en ACT niet significant is (P<0.81). Ook voor de gemiddelde verandering van de tevredenheid is er geen significant verschil (P<0.25).
Vanuit de literatuurstudie komen verschillende resultaten naar voren betreffende de werking van de behandelmethoden op activiteitenniveau.
Vanuit de afgenomen interviews bij het multidisciplinaire team van de Pijnrevalidatie wordt er verschil ervaren in de behandelmethoden in de volgende punten: 1. De theorie achter de behandeling 2. Cliënt ervaring aldus het multidisciplinaire team 3. De terminologie 4. Het opstellen van doelen
5. De visie.
Conclusies: Vanuit de databank komt naar voren dat beide behandelmethoden effectief zijn, maar dat er geen verschil is in behandelmethoden op activiteitenniveau, wanneer gescoord wordt op de uitvoering en tevredenheid. Vanuit de literatuurstudie kan geconcludeerd worden dat er geen effect gemeten wordt bij de studies die het activiteitenniveau meten bij ACT en de Pijn de Baas. Wel wordt er een effect gemeten bij ACT bij overeenkomstige gebieden. Uit de interviews komt naar voren dat het verschil tussen beide behandelmethoden met name ligt op welke wijze er naar de achterliggende problematiek van de revalidant wordt gekeken.
Discussie: In de databank misten enkelen begin of eindmetingen waardoor er geen gemiddelde verandering in uitvoering of tevredenheid berekend kon worden, dit leidde tot een kleinere steekproef dan in eerste instantie verwacht. Om de verschillende behandelmethoden op activiteitenniveau te onderzoeken, kan een vervolg onderzoek worden gedaan bij andere groepen revalidanten die in de databank vermeld staan binnen Het Roessingh.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Datum2013-01-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk